Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva obec Vrbovce_Mareček, Maňák
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
11. Apríl 2022
Darovacia zmluva_obec Vrbovce_SR Správa štátnych hmotných rezerv Bratislava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva obec Vrbovce_rod. Bielčiková
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve_Z.Balková
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Svitlana Samoilenko
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Chapala Jeanna
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Yuliia Oleshko
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Liudmyla Chapala
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ_obec Vrbovce_DPO SR Bratislava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ_obec Vrbovce_DPO SR Bratislava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
17. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Vrbovce_MY DENT s.r.o.,
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
17. Máj 2022
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
15. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Mesto Myjava
-CRZ-
0,00 € Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Chapala Jeanna
3
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Yuliia Oleshko
2
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi_Yuliia Oleshko
1
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
29. Júl 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby_obec Vrbovce_L.I.R.R. s.r.o. Prievidza_kotolňa ZŠ
4
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
9. August 2022
Zmluva a Dodatok k zmluve Obec Vrbovce_Brantner slovakia s.r.o._vývoz KO
2022
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie_obec Vrbovce_TSK Trenčín
2022/0544
0,00 € obec Vrbovce Obec Vrbovce
12. September 2022
Dohoda o zrušení a vyp.podielového vlast._obec Vrbovce_SPF Bratislava
01280/2022-PKZP-K40127/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Bratislava Obec Vrbovce