Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_M.Vojtková
2024/27
1 080,00 € Obec Vrbovce Miroslava Vojtková
20. Máj 2024
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_M. Válek
2024/26
652,70 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
13. Máj 2024
Dodatok č. 6 k zmluve z 29.6.2009 o poskytovaní audítorských služieb
2024/24
1 400,00 € RVC Senica Obec Vrbovce
26. Apríl 2024
Darovacia zmluva_obec Vrbovce_MO SR Bratislava
2024/23
0,00 € SR, Ministerstvo obrany SR Obec Vrbovce
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
528/2024
0,00 € Obec Vrbovce Kateřina Sládečková
19. Apríl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy _Obec Vrbovce_ZSdis, a.s.
2024/22
0,00 € Obec Vrbovce Západoslovenská distribučná, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1133/2024
33,10 € Obec Vrbovce Vladimír Pleša
2. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov_Obec Vrbovce_NATUR-PACK, a.s.
2024/20
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Vrbovce
2. Apríl 2024
Dohoda_Obec Vrbovce_Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, NMnV
2024/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vrbovce
25. Marec 2024
Zmluva o aktualizácii programov,sys.podpore a licenčná zmluva
2024/19
414,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Vrbovce
22. Marec 2024
Zámenná zmluva
2024/18
0,00 € Obec Vrbovce Trenčiansky samosprávny kraj
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR
2024/16
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vrbovce
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR
2024/17
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vrbovce
19. Marec 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_M.Sládek
2024/15
0,00 € Obec Vrbovce Mário Sládek
15. Marec 2024
Zmluva o dielo_obec Vrbovce_3A3 s.r.o. Bratislava
2024/7
29 400,00 € 3A3 s.r.o. Obec Vrbovce
11. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne
2024/14
0,00 € Mesto Myjava Obec Vrbovce
4. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Obec Vrbovce_3Ds INTEGRATION s.r.o.
2024/13
170,00 € Obec Vrbovce 3Ds INTEGRATION s.r.o.,
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Obec Vrbovce_ARES, s.r.o.
2024/12
70,00 € Obec Vrbovce ARES, spol. s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_ZSdis, a.s., Bratislava
2024/09
0,00 € Obec Vrbovce Západoslovenská distribučná, a.s.
28. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_ZSDis. a.s.
2024/10
0,00 € Obec Vrbovce Západoslovenská distribučná, a.s.