Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
zmluva o prenájme KD - Elena Machalová
44/2022
0,00 € Machalová Elena Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky uzatvorená v zmysle paragrafu 51 Očianskeho zákonníka
45/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o posktovaní služieb pri zbere odpadov - CMT
46/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
kúpna zmluva č. 8_2022
47/2022
16 557,83 € Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
Zmluva o prenájme KD - Ľuboš Jurkas
49/2022
0,00 € Ľuboš Jurkas Obec Dolný Lopašov
17. Máj 2022
Dodatok č.1 ku licenčnej zmluve
39/2022
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Dolný Lopašov
17. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
40/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Dolný Lopašov
25. Apríl 2022
Zámenná zmluva
37/2022
90,00 € Peter Ševčovič Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
23/2022
85,00 € Ďuriš Patrik Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -OZ Lepší Dolný Lopašov
27/2022
1 200,00 € OZ Lepší Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -telovýchovná jednota Družstevník DL
26/2022
7 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
25/2022
0,00 € Lesáková Martina Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu - mOBEC
24/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 - turistické združenie DL o.z.
31/2022
1 000,00 € Turistické združenie Dolný Lopašov o.z. Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 - združenie vlastníkov polovných pozemkov Chtelnica, Nižná a DL, Poľovnícka spoločnosť Hájik - Kriváň Chtelnica a DL
30/2022
1 000,00 € Poľovnícka spoločnosť Hájik-Kriváň Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia jednoty dôchodcov DL
29/2022
1 600,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -mariášový klub DL
28/2022
1 000,00 € Mariášový klub Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
32/2022
540,00 € Obec Dolný Lopašov Marcela Hečková