Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
92/2022
25 667,44 € REMONT s.r.o. Obec Dolný Lopašov
19. Október 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
91/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov František Tomiš
14. Október 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva
90/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Dušan Matušák, Peter Šintál
12. Október 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
89/022
2 340,00 € MS projekt s.r.o. Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluva o sponzorskom dare
86/2022
1 000,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluva o spolupráci a poradenstve
87/2022
2 000,00 € TORVEL s.r.o. Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluvy o poskytnutí podpory
88/2022
15 403,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
83/2022
1 000,00 € Ladislav Malenka Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
84/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
85/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Lenghartová Miriam
1. Október 2022
zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta
82/2022
0,00 € SkyToll a.s. Obec Dolný Lopašov
21. September 2022
zmluva o nájme bytu
81/2022
144,40 € Obec Dolný Lopašov Bartoňová Jana, Bartoň Marián
19. September 2022
Kúpna Zmluva - Dodatok č.1
80/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Peter Klč
16. September 2022
"WiFi pre teba v obci Dolný Lopašov"
79/2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
12. September 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
77/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mária Treskoňová
12. September 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
78/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Vlkovičová Zuzana
8. September 2022
Dodatok č.3 k zmluve č. 2405586942
76/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
30. August 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
73/2022
18 112,32 € GIT,s.r.o. Obec Dolný Lopašov
30. August 2022
zmluva o nájme bytu
74/2022
98,71 € Obec Dolný Lopašov Emília Erdélyiová
30. August 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
75/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Daniel Jamrich