Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Aktivačný formulár komunikačného systému Munipolis
30/2023
0,00 € MUNIPOLIS s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
31/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
mandátna zmluva
32/2023
11 805,84 € ESEZA s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva č. 3230111 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
33/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
34/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o nájme hrobového miesta - Treskoňová Marta
35/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Marta Treskoňová
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí auditorských služieb
36/2023
1 200,00 € JURA audit, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Božna Kičinová
37/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Božena Kičinová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Mária Čerňanská
39/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mária Čerňanská
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Jozef Strečanský
38/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Jozef Strečanský
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Marián Šmacho
40/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Marián Šmacho
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Milan Ilenčík
41/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Milan Ilenčík
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - OZ Jelenček
45/2023
1 200,00 € Obec Dolný Lopašov OZ Jelenček Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - mariášový klub DL
44/2023
1 000,00 € Obec Dolný Lopašov Mariášový klub Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - jednota dôchodcov
43/2023
1 600,00 € Obec Dolný Lopašov Jednota dôchodcov na Slovensku
1. Jún 2023
zmluva o spolupráci plantex
42/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - poľovníci
46/2023
1 000,00 € Obec Dolný Lopašov Poľovnícka spoločnosť Hájik-Kriváň
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - TJ Družstevník Dolný Lopašov
47/2023
7 500,00 € Obec Dolný Lopašov Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - turistické združenie DL
48/2023
1 500,00 € Obec Dolný Lopašov Turistické združenie Dolný Lopašov o.z.
15. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte, balíkovom účte a karte
29/2023
66,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Dolný Lopašov