Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Helena Gajdošíková
5/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Helena Gajdošíková
30. Január 2023
kúpna zmluva - Ing. Bílik, Ing. Bíliková
3/2023
295,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Jakub Bílik, Ing. Katarína Bíliková
30. Január 2023
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu.
4/2023
70,00 € Obec Dolný Lopašov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
18. Január 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku - Marián Šmacho
1/2023
1 010,00 € Ing. Marián Šmacho Obec Dolný Lopašov
18. Január 2023
zmluv o prenájme vlastníckeho práva k pozemku - Emil Chnápko
2/2023
805,00 € Ing. Emil Chnápko Obec Dolný Lopašov
30. November 2022
Cenník Marius Pedersen a.s. pre obec Dolný Lopašov platný od 1.1.2023
102/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Dolný Lopašov
19. December 2022
Dodatok č. 13 k zmluve 1020132006
104/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
22. December 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
110/2022
25 667,44 € REMONT s.r.o. Obec Dolný Lopašov
20. December 2022
Zámenná zmluva
109/2022
270,00 € Obec Dolný Lopašov Ján Današ
19. December 2022
zmluva o nájme bytu
103/2022
38,20 € Kvetánová Darina Obec Dolný Lopašov
19. December 2022
zmluva o nájme bytu - Katarína Jedličková
105/2022
181,69 € Obec Dolný Lopašov Katarína Jedličková
19. December 2022
zmluva o nájme bytu - Oliver Kostolanský
106/2022
81,45 € Obec Dolný Lopašov Kostolanský Oliver
19. December 2022
zmluva o prenájme bytových priestorov
108/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov OZ Jelenček Dolný Lopašov
19. December 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ivan Vlkovič
107/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Ivan Vlkovič
23. November 2022
zmluva o nájme hrobového miesta - Mončeková Martina
101/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mončeková Martina
22. November 2022
Kúpna zmluva
100/2022
0,00 € Ladislav Malenka Obec Dolný Lopašov
17. November 2022
zmluva o nájme hrobového miesta - Pašeková Cecília
98/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cecília Pašeková
17. November 2022
zmluva o prenájme KD - Cecília Pašeková
99/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cecília Pašeková
14. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
97/2022
860,00 € Mária Treskoňová Obec Dolný Lopašov
11. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
96/2022
950,00 € Žaneta Čerňanská Obec Dolný Lopašov