Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. November 2022
zmluva o nájme hrobového miesta - Pašeková Cecília
98/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cecília Pašeková
17. November 2022
zmluva o prenájme KD - Cecília Pašeková
99/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cecília Pašeková
14. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
97/2022
860,00 € Mária Treskoňová Obec Dolný Lopašov
11. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
96/2022
950,00 € Žaneta Čerňanská Obec Dolný Lopašov
3. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
95/2022
1 855,00 € Ján Krštenník Obec Dolný Lopašov
26. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
93/2022
875,00 € Oľga Mažárová Obec Dolný Lopašov
26. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
94/2022
1 605,00 € Rudolf Kotrba Obec Dolný Lopašov
21. Október 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
92/2022
25 667,44 € REMONT s.r.o. Obec Dolný Lopašov
19. Október 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
91/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov František Tomiš
14. Október 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva
90/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Dušan Matušák, Peter Šintál
12. Október 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
89/022
2 340,00 € MS projekt s.r.o. Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluva o sponzorskom dare
86/2022
1 000,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluva o spolupráci a poradenstve
87/2022
2 000,00 € TORVEL s.r.o. Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluvy o poskytnutí podpory
88/2022
15 403,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
83/2022
1 000,00 € Ladislav Malenka Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
84/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
85/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Lenghartová Miriam
1. Október 2022
zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta
82/2022
0,00 € SkyToll a.s. Obec Dolný Lopašov
21. September 2022
zmluva o nájme bytu
81/2022
144,40 € Obec Dolný Lopašov Bartoňová Jana, Bartoň Marián
19. September 2022
Kúpna Zmluva - Dodatok č.1
80/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Peter Klč