Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - jednota dôchodcov
43/2023
1 600,00 € Obec Dolný Lopašov Jednota dôchodcov na Slovensku
1. Jún 2023
zmluva o spolupráci plantex
42/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - poľovníci
46/2023
1 000,00 € Obec Dolný Lopašov Poľovnícka spoločnosť Hájik-Kriváň
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - TJ Družstevník Dolný Lopašov
47/2023
7 500,00 € Obec Dolný Lopašov Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - turistické združenie DL
48/2023
1 500,00 € Obec Dolný Lopašov Turistické združenie Dolný Lopašov o.z.
15. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte, balíkovom účte a karte
29/2023
66,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Dolný Lopašov
5. Máj 2023
zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23170079
28/2023
600,00 € nadácia ZSE Obec Dolný Lopašov MŠ
1. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v suvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
25/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
dohoda č. 23_06_010_6
26/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
zmluva o spolupráci pri realizácii ivestície
27/2023
128 611,29 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
12. Apríl 2023
Dohoda o odstránení viacnásobného - duplicitného vlastníctva
24/2023
0,00 € Anna Jarábiková, rod. Slivová Obec Dolný Lopašov
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
23/2023
1 780,00 € Lafférsová Janka, RNDr. Obec Dolný Lopašov
1. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408888699
22/2023
29,18 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
31. Marec 2023
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
21/2023
16 704,60 € Adriana Bardiovská Obec Dolný Lopašov
29. Marec 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
20/2023
875,00 € Ján Krštenník, Ladislav Krštenník Obec Dolný Lopašov
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
13/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
25. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 12.5.2014
14/2023
7 532,40 € EcoLed Solutions a.s. Obec Dolný Lopašov
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
15/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
16/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Jaroslav Fratrič
25. Marec 2023
dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
17/2023
0,00 € RC Sloboda zvierat Piešťany Obec Dolný Lopašov