Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7030
366/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Marián Štrbák
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7029
365/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Darina Krížeková
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7028
364/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Janka Kopajová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7027
363/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Štefan Toráč
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7035
371/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Stanislav Lakota
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7034
370/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Gejza Kmetty
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7033
369/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Silvia Nemčeková
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7032
368/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ján Vančo
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7031
367/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Nina Bujňáková
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7036
372/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Čížková
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7038
373/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Ondrusová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7039
374/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Ondrusová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.202401/7040
375/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Sollár
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2024
314/2024
1 400,00 € Mesto Hlohovec Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z fondu primátora - kultúra - Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka
215/2024
300,00 € Mesto Hlohovec Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Detský folklórny súbor Inovček
326/2024
1 360,00 € Mesto Hlohovec Detský folklórny súbor Inovček
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Fraštačania
327/2024
3 500,00 € Mesto Hlohovec FRAŠTAČANIA
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci
331/2024
2 000,00 € Mesto Hlohovec Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka
342/2024
1 200,00 € Mesto Hlohovec Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z fondu primátora - kultúra - Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa
354/2024
300,00 € Mesto Hlohovec Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci