Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 380/2012 v znení dodatku č. 1
794/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Essity Slovakia s.r.o.
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6917
804/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslav Gregor
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6918
805/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Monika Balážová
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6922
809/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Gabriela Blšťáková
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6921
808/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Roman Krist
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6920
807/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Magdaléna Geričová
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6919
806/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Roman Baláž
31. Január 2024
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2023/02/6923
810/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Daša Strapková
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6924
811/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Blštáková
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6925
812/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Anton Fábry
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
58/2024
625 800,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Hlohovec
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6912
799/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Masaryková
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6913
800/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Lukáš Vitko
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6914
801/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ján Burian
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6915
802/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Iveta Hrnčáriková
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6916
803/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Mária Ochodnická
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6911
798/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Zuzana Gemerová
23. Január 2024
Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 846, 848/2 v k.ú.Šulekovo do vlastníctva Mesta Hlohovec
1/2024
360,00 € Angela Rybárová Mesto Hlohovec
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2024 na úhradu časti nákladov súvisiacich so zabezpečením sociálnej služby v jedálni
47/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
18. Január 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9661000870 - povinné zmluvné poistenie
797/2023
2 782,08 € Uniqa pojišťovňa, a.s. Mesto Hlohovec