Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ISS: 99/2024 na zákazku „PD Rekonštrukcia a prestrešenie Zimného štadióna s multifunkciou“
99/2024
35 400,00 € Ing. arch. Marián Šulík Mesto Hlohovec
4. Marec 2024
Zmluva o dielo - Havarijná situácia - Rekonštrukcia podlahy v telocvični Základnej školy Vilka Šuleka, Hlohovec
75/2024
57 164,60 € M-PARKET, s.r.o. Mesto Hlohovec
1. Marec 2024
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP- "PD CYKLOCHODNÍK POPRI CESTE II/513 HOLUBYHO - LEOPOLDOV, časť: PD DSP Priemyselná - D. Jurkoviča - rozšírenie chodníka na spoločný chodník pre cyklistov a chodcov"
86/2024
10 200,00 € Viaproject s.r.o. Mesto Hlohovec
1. Marec 2024
Memorandum o spolupráci - príprava a realizácia podujatia Medzinárodné cyklistiké preteky Okolo Slovenska
89/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemku pod stavbou chodníka na ul. Hlohovej parc. reg. "C" č. 300/30
76/2024
640,00 € COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Mesto Hlohovec
23. Február 2024
Rámcová zmluva treasury
87/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Hlohovec
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2024 - Energie na športovú halu Hlohovec
84/2024
45 000,00 € Mesto Hlohovec SPORTAcademy Hlohovec
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na športovú činnosť 2024 SPORTAcademy Hlohovec
85/2024
50 200,00 € Mesto Hlohovec SPORTAcademy Hlohovec
19. Február 2024
Zmluva o dielo - "Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci - Cesty, chodníky, spevnené plochy a dopravné ihrisko"
57/2024
177 999,99 € CS, s.r.o. Mesto Hlohovec
15. Február 2024
Dodatok č. 1 - zmena termínu použitia a vyúčtovania dotácie za energie
774/2023
0,00 € Mesto Hlohovec SPORTAcademy Hlohovec
14. Február 2024
Memorandum o spolupráci - adaptácia na klimatické zmeny
77/2024
0,00 € Inštitút pre Architektúru Adaptovanú na Klimatické Zmeny Mesto Hlohovec
12. Február 2024
Zmluva - zabezpečenie služby - preprava a odstraňovanie všetkých vedľajších živočíšnych produktov
61/2024
0,00 € ASANACIA, s.r.o. Mesto Hlohovec
12. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 6/GAR/2005/VS - prenájom pozemku pod stavbou garáže
72/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Pavol Madlenga
8. Február 2024
Mandátna zmluva - vykonanie stavebného dozoru na zákazku Zvýšenie kapacity ZŠsMŠ A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
63/2024
5 600,00 € Ing. Daniel Bielický Mesto Hlohovec
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. - zabezpečenie UĽP
67/2024
40 000,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - v zariadení pre seniorov
66/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
2. Február 2024
Mandátna zmluva - vykonanie stavebného dozoru - Zvýšenie kapacity ZŠsMŠ A. Felcána - ul. M. Benku v Hlohovci
64/2024
34 980,00 € Good House s.r.o. Mesto Hlohovec
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
69/2024
0,00 € Advokátska kancelária SPÁL& Partners Mesto Hlohovec
2. Február 2024
Memorandum o spolupráci - adaptácia na klimatické zmeny
70/2024
0,00 € Inštitút pre Architektúru Adaptovanú na Klimatické Zmeny Mesto Hlohovec
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6926
813/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ingrid Šubinová