Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č. 27 k NZ č. 52/2012 - určenie výšky nájmu na rok 2024
769/2023
70 802,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Dodatok č. 15 - k NZ č. 53/2012 určenie výšky nájmu na rok 2024
770/2023
184 500,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Dodatok č. 12 k NZ č. 76/2012 - určenie výšky nájmu na rok 2024
771/2023
980,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Komisionárska zmluva
775/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Mandátna zmluva - byty na ul. Svätopeterská
776/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Mandátna zmluva - byty na ul. Pribinova
777/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o výkone správy ostatných bytov v činžiakoch
780/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Neuvedené
22. December 2023
Zmluva o výkone správy bytov na ul. Pribinova
779/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o výkone správy - bytové domy v rodinných domoch
778/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o výkone správy bytov na ul. Svätopeterská
781/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
27. December 2023
Zmkuva o výkone verejnoprospešných služieb a prác
747/2023
0,00 € Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí účelovej finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2024 - výroba a vysielanie príspevkov v rámci programovej služby príjemcom dotácie
789/2023
82 000,00 € Hlohovská televízia, s.r.o. Mesto Hlohovec
28. December 2023
Prevádzková zmluva - Dodatok č. 20 k Prevádzkovej zmluve č. 205/2016
783/2023
154 000,00 € Mesto Hlohovec Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
28. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o úprave súvisiacich práv a povinností - refektár, knižnica, sociálne zariadenie
767/2023
4 074,34 € Rehoľa menších bratov - Františkánov Mesto Hlohovec
29. December 2023
dodatok č. 7 k licenčnej zmluve
787/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Mesto Hlohovec
29. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o aktualizácii programov
788/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Mesto Hlohovec
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
756/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
29. December 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 245/2021 - prenájom pozemku pod stavbou garáže
763/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Daniel Rácik
29. December 2023
Kúpna zmluva - odkúpenie verejnoprospešných stavieb, na ul. Frašáckej vybudovaných v rámci stavby NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU "VIVIEN",
790/2023
6,00 € Miroslav Mikulek,s.r.o. Mesto Hlohovec
28. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave č. 618/2021
766/2023
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s. Mesto Hlohovec