Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6910
706/2023
0,00 € Mesto Hlohovec PaedDr. Vladimír Jurista
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6898
693/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ing. Jozef Vavro
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6899
695/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubomír Žažo
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6901
696/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubomír Vančo
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6902
697/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Magdaléna Lesayová
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6906
701/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Marta Kovačiková
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6905
700/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Talapka
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6904
699/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Miroslava Černá
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2023/01/6903
698/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Gabriela Knišková
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 631/2023 - Poistenie majetku
677/2023
46 655,30 € Union poisťovňa, a. s. Mesto Hlohovec
9. November 2023
Zmluva o dielo na zákazku "Parkovisko pri MŠ Šulekovo"
628/2023
4 970,00 € MATIG s.r.o. Mesto Hlohovec
7. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 č. 723/2022 pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská arcidiecéza
646/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
6. November 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni pre realizáciu stavby: "Oprava miestnej cesty Závalie Hlohovec"
671/2023
8 880,00 € Ing. Stanislav Chmelo - SDI Mesto Hlohovec
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Projekt Mládežnícka "Klubovňa HC"
626/2023
4 000,00 € Pontis, n. o. Mesto Hlohovec
3. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ISS 490/2021 - Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - hrádza - pravostranná hrádza
642/2023
424 671,34 € Skanska SK a.s. Mesto Hlohovec
1. November 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OKD26092023HC
656/2023
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Hlohovec
1. November 2023
Poskytovanie služieb je dodávka, inštalácia, implementácia, technická a systémová podpora produktov FortiGate, reverzného proxy servera a UPVS
678/2023
6 678,60 € SOMI Systems a.s. Mesto Hlohovec
31. Október 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 601/2023
601/2023
30 840,00 € MATIG s.r.o. Mesto Hlohovec
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. N20231012050 - zabezpečenie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom sociálneho pracovníka, terénneho pracovníka v lokalite Hlohovec
625/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Hlohovec
27. Október 2023
Dodatk č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a majetku určeného pre prevádzku cintorínov
648/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Tibor Schottert