Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Dodatok č. 1 - zmena termínu použitia a vyúčtovania dotácie
752/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Futbalový Club Slovan Hlohovec
15. December 2023
EKS - Tlačiareň BROTHER MFC-L5750DW alebo ekvivalent
758/2023
1 797,60 € MCN PLUS s. r. o. Mesto Hlohovec
15. December 2023
EKS - Notebook s možnosťou dokovania HP ProBook 455 G10
759/2023
9 600,00 € AUTOCONT s.r.o. Mesto Hlohovec
15. December 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
762/2023
1 200,00 € Mesto Hlohovec CORA GEO, s.r.o.
15. December 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 721/2023 na zákazku „Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 – ul. M. Benku v Hlohovci – detské ihrisko“
720/2023
105 310,00 € CS, s.r.o. Mesto Hlohovec
14. December 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 721/2023 na zákazku „Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 – ul. M. Benku v Hlohovci – stavebné práce"
721/2023
1 448 900,00 € MVK mont, s. r. o. Mesto Hlohovec
12. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o užívaní webového portálu Odkazprestarostu
710/2023
1 800,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Mesto Hlohovec
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby - Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci - sadové úpravy
719/2023
51 799,00 € Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec
12. December 2023
Zmluva na dodanie tovaru a zhotovenie diela - Fotovoltické zariadenie pre Základnú školu Vilka Šuleka, Hlohovec
735/2023
52 986,20 € TECHNIK Security spol. s r.o. Mesto Hlohovec
6. December 2023
Zmluva o dielo - Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému Mesta Hlohovec - Kamera Knižnica - verejné toalety
740/2023
1 486,80 € DATAGRAM, s.r.o. Mesto Hlohovec
5. December 2023
Zmluva o dielo - Realizácia nadstavby ZŠ V. Šuleka - Šulekovo - hlasová signalizácia požiaru
673/2023
51 708,01 € DIMOND, s.r.o. Mesto Hlohovec
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - v zariadení pre seniorov
702/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Služby pre seniorov, n.o.
30. November 2023
Zmluva o dielo na zabezpečenie likvidácie registratúrnych zložiek po uložných lehotách a iných papierových nosičov s osobnými údajmi - skartácia dokumentov
694/2023
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Hlohovec
30. November 2023
Dodatok č. 1 - zmena termínu
724/2023
0,00 € Mesto Hlohovec KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 415/2023 - uskutočnenie stavebných prác Realizácia nadstavby ZŠ V. Šuleka - Šulekovo
686/2023
614 683,35 € GIT, s.r.o. Mesto Hlohovec
29. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb - zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov č. 753/2015
617/2023
0,00 € FCC Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
29. November 2023
Zmluva o spolupráci - poskytovanie opatrovateľskej služby
716/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času pre šk. rok 2023/2024
674/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Základná škola s materskou školou
28. November 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemkov v kat. úz. Šulekovo
689/2023
5 838,32 € Mesto Hlohovec Jozef Šušuk
27. November 2023
EKS - Počítač DELL PowerEdge T40 (T40-824811-3PS) alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania
729/2023
1 887,00 € HENRYSO, s.r.o. Mesto Hlohovec