Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2024_22
0,00 € Miroslav Kollár Obec Kľačany, Kľačany 211
9. Máj 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
ZM_2024_21
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji Obec Kľačany, Kľačany 211
23. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2024_19
0,00 € Juraj Galbavý Obec Kľačany, Kľačany 211
23. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2024_20
0,00 € Juraj Galbavý Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestoroch
ZM_2024_18
0,00 € DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2,920 01 Hlohovec Obec Kľačany, Kľačany 211
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva
ZM_2024_16
2 568,86 € Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec Obec Kľačany, Kľačany 211
3. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZM_2024_15
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 BRATISLAVA Obec Kľačany, Kľačany 211
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZM_2024_14
2 400,00 € Bežecký klub 2000 Obec Kľačany, Kľačany 211
1. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2024_13
0,00 € Pavol Chochlík Obec Kľačany, Kľačany 211
1. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2024_12
0,00 € Pavol Chochlík Obec Kľačany, Kľačany 211
30. Január 2024
Dodatok k zmluve č. S00T100014 o zvoze a skládkovaní odpadu
ZM_2024_10
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZM_2024_11
3 600,00 € Obecný klub Kľačany o.z., Kľačany 374, 920 64 Obec Kľačany, Kľačany 211
26. Január 2024
Zmluva o uverejnení inzercie
ZM_2024_09
274,80 € Mediatel s.r.o Miletičova 21 821 08 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
25. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2024_08
0,00 € Branislav Sabo Obec Kľačany, Kľačany 211
23. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2024_07
0,00 € Radko Bruchtel Obec Kľačany, Kľačany 211
23. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2024_06
0,00 € Radko Bruchtel Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
ZM_2024_05
720,00 € Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 HLOHOVEC Obec Kľačany, Kľačany 211
9. Január 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2024_04
0,00 € Ing. Miroslav Kaluža Obec Kľačany, Kľačany 211
9. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2024_03
0,00 € Ing. Miroslav Kaluža Obec Kľačany, Kľačany 211
8. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZM_2024_02
0,00 € Martina Majzlová Obec Kľačany, Kľačany 211