Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM170/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva treasury
ZM169/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
4. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 116/VO/012024/PL-KS
ZM168/2024
600,00 € Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. Marec 2024
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch č. FT/1968/24/8571
ZM167/2024
0,00 € Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM166/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.05/2024/Do
ZM165/2024
2 600,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.04/2024/Do
ZM164/2024
8 000,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Pečeňady 135, 92207 Pečeňady Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.03/2024/Do
ZM163/2024
3 000,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Pečeňady, o.j.z., 92207 Pečeňady 167 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.02/2024/Do
ZM162/2024
10 000,00 € Poľovnícke združenie Pečeňady, 92207 Pečeňady 109 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.01/2024/Do
ZM161/2024
33 250,00 € Športový klub 2011 Pečeňady, 92207 Pečeňady 151 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM160/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
14. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZM159/2024
14,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM – 05/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
ZM158/2024
0,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Február 2024
Mandátna zmluva č. 1/2024
ZM157/2024
1 210,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
29. Február 2024
Kúpna zmluva
ZM156/2024
99,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
ZM155/2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Mandátna zmluva na výkon inžinierskej činnosti
ZM154/2024
3 588,00 € DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o., Komenského 4535/16, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM153/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
ZM152/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
ZM151/2024
40,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93