Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM11/2023
6 000,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM10/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM9/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o., 92208 Veselé pri Piešťanoch 417 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 05/2023/Do
ZM8/2023
2 400,00 € Šachový klub Pečeňady, 922 07 Pečeňady 158 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 04/2023/Do
ZM7/2023
7 600,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Pečeňady 135, 92207 Pečeňady Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 03/2023/Do
ZM6/2023
3 000,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Pečeňady, o.j.z., 92207 Pečeňady 167 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 02/2023/Do
ZM5/2023
12 000,00 € Poľovnícke združenie Pečeňady, 92207 Pečeňady 109 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 01/2023/Do
ZM4/2023
33 250,00 € Športový klub 2011 Pečeňady, 92207 Pečeňady 151 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-05/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
ZM3/2023
0,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 24.03.2022 o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM2/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B. Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM1/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM208/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020212007
ZM207/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00371-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM206/2022
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. ZM-21/2020
ZM205/2022
234,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. November 2022
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM204/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM203/2022
0,00 € Adam Mužila, 922 07 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 21/2022
ZM202/2022
430,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 20/2022
ZM201/2022
1 130,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2022
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľností
ZM200/2022
2 507,40 € JUDr. Viktor Hromada, Bc. Ján Hutta, Miroslav Kamenár, Peter Lipka, Boris Guldan, Henrieta Guldanová Obec Pečeňady, Pečeňady 93