Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 zo dňa 04.04.2023 k Poistnej zmluve č.: 2407641386
ZM28/2023
0,00 € Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Jún 2023
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A JEHO ODBORNEJ INŠTALÁCIE č. 01 /2023
ZM26/2023
24 143,58 € Milan Brodek a spol., Sládkovičova 556/31, 92041 Leopoldov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM27/2023
147,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
30. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM25/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Máj 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác, zo dňa 15.10.2021, pod číslom: 02/2021/INV
ZM24/2023
0,00 € KANGO, s.r.o., Hlavná 45, 92505 Vozokany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. Máj 2023
Zmluva na servis stoličkového výťahu
ZM23/2023
95,00 € Stannah, s.r.o., K Rochovici 165, 01014 Žilina Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 140/22/2023
ZM22/2023
0,00 € Agrotrade Group, s.r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM21/2023
0,00 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM18/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM19/2023
0,00 € Michaela Novosadová ALEX, 922 07 Pečeňady 155 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o propagácii
ZM20/2023
5 000,00 € COOP Jednota Trnava, s.d., Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM17/2023
0,00 € Peter Ševčík - PMTECH, Športová 932/53, 92207 V. Kostoľany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM16/2023
0,00 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
3. Apríl 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb na základe poukazov
ZM15/2023
0,00 € Dominika Hudyová, 922 07 Pečeňady 164 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá
ZM14/2023
70,00 € Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM13/2023
424,68 € Mgr. Dominika Čarnogurská Photography, 067 12 Koškovce 114, Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM12/2023
428,40 € Dominika Pažitková, 922 07 Pečeňady 139 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Marec 2023
Zmluva o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM11/2023
6 000,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM10/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZM9/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o., 92208 Veselé pri Piešťanoch 417 Obec Pečeňady, Pečeňady 93