Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve č. 1020212007
ZM49/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
22. November 2023
Vyhlásenie spoločníka - Obce Pečeňady o vložení nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti Geotermálny Prameň, s.r.o.
ZM48/2023
1 000,00 € Geotermálny Prameň, s.r.o., 922 07 Pečeňady 93 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM47/2023
0,00 € Adam Mužila, 92207 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 2/2023
ZM46/2023
2 340,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
ZM45/2023
2 010,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
7. November 2023
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM44/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
ZM43_2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2023
Mandátna zmluva č. 2/PL,SP/2023 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, medzi:
ZM42/2023
3 800,00 € Ing. Ľubor Pivoň, Jiráskova 13, 91702 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZM41/2023
2 000,00 € HORNÉ HÚŠČIE 3D, Nám. M.R.Štefánika 524/19, 907 01 Myjava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
ZM40/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 91702 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM35/2023
36,00 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM38/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Zmluva o prenájme nehnuteľných vecí
ZM37/2023
0,00 € BBSTRENT, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 82105 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
20. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
ZM36/2023
0,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Cabajská 10, 95022 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2023
Zmluva č. 2408/2023/TD o umiestnení mobilných kontajnerov určených pre zber jedlých olejov a tukov v areáli hospodárskeho dvora v obci Pečeňady
ZM34/2023
0,00 € MEROCO, a.s., Trnavská cesta , 92041 Leopoldov Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. August 2023
Zmluva č. 27751196 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ZM33_2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 02/2022/ZoD
ZM32/2023
0,00 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM31/2023
4 380,00 € JUDr. Juraj Jurovský, advokát, Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Jún 2023
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO ÚRADU SAMOSPRÁVY zo dňa 30.1.2008 v znení neskorších dodatkov
ZM30_2023
0,60 € Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice Obec Pečeňady, Pečeňady 93
12. Jún 2023
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 01/2023/INV
ZM29/2023
46 593,94 € ROBO Piešťany, a. s., Royova 2, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93