Centrálny register zmlúv

Obec Pečeňady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 02/2023/Do
ZM5/2023
12 000,00 € Poľovnícke združenie Pečeňady, 92207 Pečeňady 109 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 01/2023/Do
ZM4/2023
33 250,00 € Športový klub 2011 Pečeňady, 92207 Pečeňady 151 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-05/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
ZM3/2023
0,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
26. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 24.03.2022 o úprave záväzkových vzťahov pri poskytovaní služieb aktívnym registrovaným športovcom
ZM2/2023
0,00 € LB Yachts Slovakia, s.r.o., B. Smetanu 8/A, 91701 Trnava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
5. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
ZM1/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
18. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZM208/2022
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
8. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020212007
ZM207/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00371-00010 o poskytnutí finančného daru
ZM206/2022
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
27. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. ZM-21/2020
ZM205/2022
234,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
24. November 2022
Príloha č.2 Zmluvy č. L-12/TDO/1995
ZM204/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Pečeňady, Pečeňady 93
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM203/2022
0,00 € Adam Mužila, 922 07 Pečeňady 159 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 21/2022
ZM202/2022
430,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. Október 2022
Mandátna zmluva č. 20/2022
ZM201/2022
1 130,00 € STAVEBKO, s.r.o., 922 08 Dubovany 244 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
19. Október 2022
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľností
ZM200/2022
2 507,40 € JUDr. Viktor Hromada, Bc. Ján Hutta, Miroslav Kamenár, Peter Lipka, Boris Guldan, Henrieta Guldanová Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
ZM199/2022
1 628,40 € Ing. arch. Marcel Zachar, Sibírska 20/A, 92101 Piešťany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 03/2022/ZoD
ZM198/2022
57 552,28 € STAVECO, s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
9. Október 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 04/2022/ZoD
ZM197/2022
83 832,17 € STAVBA - v.d. Topoľčany, s.r.o., Stummerova 4458, 955 01 Topoľčany Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZM196/2022
0,00 € LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 056 51 Poprad Obec Pečeňady, Pečeňady 93
23. September 2022
Zmluva o zájazde
ZM195/2022
3 884,00 € Satur Travel, a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava Obec Pečeňady, Pečeňady 93
11. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM194/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, s.r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 N. Mesto nad Váhom Obec Pečeňady, Pečeňady 93