Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Dohoda o odbere elektrickej energie prostredníctvom podružného elektromeru
23/2022
0,00 € Obec Zeleneč Trnavská vodárenská spoločnosť
21. Júl 2022
Zmluva o mOBEC
07.07.2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Bratislava Obec Zeleneč
21. Júl 2022
Dodatok k Zmluve č. S95T100502 o zvoze a skládkovaní odpadu
S95T100502-06/2022
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
19. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
509/2022
0,00 € Západaslovenská distribučná, a.s. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva č. 4885280 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4885280-09/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
7. Október 2022
Zmluva č. 4885200 o dodávke z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č.4885200-10/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
10. Október 2022
menšie obecné služby (§ 10 zákona o hmotnej núdzi)
Dohoda č. 22/08/010/7
0,00 € ÚPSVaR Trnava Obec Zeleneč
10. November 2022
Dodatok č.5 ku Kúpnej zmluve č. Z201647504_Z
Dodatok č.5 ku KZ č.Z201647504
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Obec Zeleneč
10. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZML-2012-0001015
0,00 € SWN, a,s, Obec Zeleneč
16. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
09/2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Zeleneč
24. November 2022
Dodatok k Zmluve č. S17T600286 na poskytovanie služieb odpadového hospodárstva
Dodatok k Zmluve č.S17T600286
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
28. November 2022
Zmluva o dielo č. 2220904 - Dodatok č.1
Dodatok č.1 k ZoD č.2220904
0,00 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888480
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888490
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888460
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888430
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888470
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888420
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888340
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč
2. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 4888440
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Zeleneč