Centrálny register zmlúv

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2220904
Zmluva o dielo č. 2220904
168 592,78 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2220904
2220904-2
147 468,00 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
25. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
Dodatok č.2 k ZoD-10/2022
68 826,50 € Cesty, s.r.o. Nitra Obec Zeleneč
30. December 2022
Zmluva o dielo
3/2022
68 826,50 € Cesty, s.r.o. Obec Zeleneč
4. Október 2022
Zmluva o dielo č. 2220904
Zmluva o dielo č. 2220905
66 189,43 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
10. Máj 2023
Dodatok č. 2 - fotovoltický systém elektrickej energie
2220905 - 2
66 189,43 € EcoLed Solutions a.s. Obec Zeleneč
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 374/2022
12/2022
49 900,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Zeleneč
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 28.11.2023
1/2023/MŠ/1
28 788,00 € BEVVA s.r.o. Obec Zeleneč
20. December 2023
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Rozšírenie MŠ Zeleneč
1/2023/MŠ
28 788,00 € BEVVA s.r.o. Obec Zeleneč
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ze2373/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Zeleneč
25. Marec 2024
Darovacia zmluva
19/2024
15 000,00 € Igor Blaho Obec Zeleneč
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
Zmluva o poskytnutí podpory
14 112,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Zeleneč
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na r. 2024
9/2024
13 200,00 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
23. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ 23.10.2023
10 156,25 € Obec Zeleneč Mário Kintler, rod. Kintler
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služien
14/2024
7 920,00 € Regionálna rozvojová agentúra Obec Zeleneč
23. Október 2023
Kúpna zmluva
23.10.2023
5 000,00 € Obec Zeleneč Eugen Maron a Mária Maronová
25. Október 2023
Kúpna zmluva
25.10.2023-Maronoví
5 000,00 € Obec Zeleneč Eugen Maron a Mária Maronová
4. Apríl 2024
zmena ÚP 08/2023
22/2024
4 560,00 € Ing. arch. Eva Krupová Obec Zeleneč
3. August 2023
Kúpna zmluva
15.05.2023
3 700,00 € Ivan Škultéty Obec Zeleneč
21. Júl 2022
Zmluva č. 322 0171
Zmluva č. 322 0171
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Zeleneč