Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Zeleneč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
prenájom KD
13/2024/KD
28,60 € Obec Zeleneč Nové divadlo Nitra
9. Apríl 2024
prenájom KD
14/2024/KD
383,20 € Obec Zeleneč Marek Ujlaky
9. Apríl 2024
prenájom KD - zumba
12/2024/KD
60,00 € Obec Zeleneč Ivana Brunovská
4. Apríl 2024
zmena ÚP 08/2023
22/2024
4 560,00 € Ing. arch. Eva Krupová Obec Zeleneč
28. Marec 2024
dodatok č.1 k zmluve o odplatnom prevode
21/2024
0,00 € Igor Blaho Obec Zeleneč
25. Marec 2024
Darovacia zmluva
19/2024
15 000,00 € Igor Blaho Obec Zeleneč
25. Marec 2024
zmluva o odplatnom prevode - Panské zeme
20/2024
1,00 € Igor Blaho Obec Zeleneč
22. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
17/2024
156,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti Obec Zeleneč
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve
18/2024
1,00 € ZH Invest, s.r.o. Obec Zeleneč
20. Marec 2024
dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
16/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Zeleneč
18. Marec 2024
prenájom KD
8/2024/KD
80,00 € Obec Zeleneč Ivana Brunovská
18. Marec 2024
prenájom KD
10/2024/KD
75,40 € Obec Zeleneč Jednota - DV
18. Marec 2024
prenájom KD
11/2024/KD
517,54 € Obec Zeleneč Peter Pápay
18. Marec 2024
prenájom KD
9/2024/KD
69,80 € Obec Zeleneč Slovenský zväz záhradkárov –Základná organizácia Zeleneč
20. Február 2024
prenájom KD
7/2024/KD
73,97 € Obec Zeleneč ŠK Slávia Zeleneč
14. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
15/2024
0,00 € Obec Zeleneč Obec Biely kostol
12. Február 2024
prenájom kuchyne
6/2024/KD
19,80 € Obec Zeleneč Patrik Chynoranský
9. Február 2024
dodatok k zmluve č. S17T600286 o zvoze a skládkovaní odpadu
S17T600286/1
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
9. Február 2024
dodatok k zmluve č. S95T100502
S95T100502/1
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Zeleneč
30. Január 2024
zmena nájomcu HM
Dodatok č.D001/2024-280/Ľ k L/
12,00 € Zeleneč Halmo Patrik