Centrálny register zmlúv

Obec Ľubietová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o platobnej karte
49/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ľubietová
9. December 2023
Kúpna zmluva
48/2023
2 640,00 € Michal Mandyčevský, ulica Záhradná 636/6, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
1,00 € Obec Ľubietová Packeta Slovakia, s.r.o.
27. November 2023
Kúpna zmluva
47/2023
500,00 € Obec Ľubietová Ing. Pavel Zajac
7. November 2023
Dodatok č. 1/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie
2 980,00 € Obec Ľubietová FK BANÍK Ľubietová
31. Október 2023
Kúpna zmluva
45/2023
1 040,00 € Obec Ľubietová Miroslav Hajdúch s manželkou
31. Október 2023
Zmluva o vysporiadaní podielového vlastníctva
46/2023
0,00 € Obec Ľubietová Ondrej Mikuláš
26. Október 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
42/2023
2 400,00 € NB Consult s.r.o. Obec Ľubietová
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2023
280,00 € Obec Ľubietová OZ ON-POINT
26. Október 2023
Zmluva o dielo
44/2023
650,00 € Miroslava Potančoková Obec Ľubietová
16. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
č. 1
1 200,00 € KNK zamac, v.d. Obec Ľubietová
16. Október 2023
Hromadná licenčná zmluva VP/23/02752/003
41/2023
80,40 € SOZA Obec Ľubietová
13. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 40/2023
č. 1 dodatok
24 387,60 € SKAT - Slovakia, s.r.o., Poľovnícka 45, 97401 Banská Bystrica - Šalková Obec Ľubietová
12. Október 2023
Zmluva o dielo
40/2023
22 581,60 € SKAT - Slovakia, s.r.o., Poľovnícka 45, 97401 Banská Bystrica - Šalková Obec Ľubietová
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
39/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Ľubietová
10. Október 2023
Zmluva o dielo
38/2023
25 872,40 € Pavol Rajčan Obec Ľubietová
6. Október 2023
Zmluva o spolupráci
37/2023
280,00 € Obec Ľubietová Komunálna poisťovňa a.s.
3. Október 2023
Zmluva o verejnej produkcii
32/2023
100,00 € Andrej Krahulec Obec Ľubietová
3. Október 2023
Zmluva o verejnej produkcii
34/2023
460,00 € Durexx Obec Ľubietová
3. Október 2023
Zmluva o reklame
36/2023
800,00 € Obecná píla spol. s r.o., Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová Obec Ľubietová