Centrálny register zmlúv

Obec Ľubietová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok
0,00 € Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová Róbert Pepich
7. November 2022
Zámenná zmluva
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
0,00 € Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová Daniela Búgelová
31. Október 2022
Kúpna zmluva
32/2022
3 588,00 € Obec Ľubietová Miloš Potančok
4. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
30/2022
80,40 € SOZA Obec Ľubietová
4. Október 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
31/2022
145,85 € Obec Ľubietová Ivan Potančok
30. September 2022
Zámenná zmluva
29/2022
0,00 € Obec Ľubietová Daniela Búgelová
28. September 2022
Kúpna zmluva
28/2022
17 859,78 € Obec Ľubietová Róbert Pepich
23. September 2022
Zmluva o reklame
24/2022
150,00 € KNK zamac, v.d. Obec Ľubietová
23. September 2022
Zmluva o účinkovaní
25/2022
50,00 € Matej Turošík Obec Ľubietová
23. September 2022
Zmluva o účinkovaní
26/2022
200,00 € Los Babraccos Obec Ľubietová
23. September 2022
Zmluva o účinkovaní
27/2022
500,00 € Galaxy BB Music Obec Ľubietová
21. September 2022
Darovacia zmluva
23/2022
1 000,00 € Obecná píla Ľubietová, s.r.o. Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
32/2021
1 000,00 € Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová ZO SZV
11. Júl 2022
Zmluva o dielo č. Y-B-2022-000250-00
22/2022
12 840,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Základná škola T.G.Masaryka
27. Jún 2022
Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000251-00
21/2022
37,92 € Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová Stredoslovenská energetika , a.s.
3. Jún 2022
Obecná píla
19/2022
500,00 € Obecná píla spol. s r.o., Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
3. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. LB-1/2021
20/2022
0,00 € DE-AQUA s.r.o. Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
1. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
16/2022
1 395,01 € Ing. Emil Tokár Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
17./2022
4 954,71 € Ján Kútny, ulica Podlipa 585/51, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
18/2022
450,00 € Marián Majer Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová