Centrálny register zmlúv

Obec Ľubietová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Darovacia zmluva
28/2023
800,00 € Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o. Obec Ľubietová
27. September 2023
Zmluva o verejnej produkcii
29/2023
620,00 € Ing. Pavel Peschl Obec Ľubietová
27. September 2023
Zmluva o verejnej produkcii
30/2023
523,00 € Rastislav Rosinský Obec Ľubietová
27. September 2023
Zmluva o verejnej produkcii
31/2023
457,00 € Róbert Mrva Obec Ľubietová
27. September 2023
Zmluva o verejnej produkcii
33/2023
100,00 € Vladimír Homola Obec Ľubietová
27. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotáciu
35/2023
3 000,00 € P&B, s.r.o. Obec Ľubietová
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2023
1 000,00 € KNK zamac Obec Ľubietová
12. September 2023
Darovacia zmluva
26/2023
0,00 € Slovenská republika Obec Ľubietová
28. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
25/2023
227,88 € Stredoslovenská energetika , a.s. Obec Ľubietová
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubietová
24/2023
1 000,00 € Obec Ľubietová Slovenský zväz včelárov
11. August 2023
Zmluva o výkone stavebnéhodozoru
23/2023
1 500,00 € Libor Spiššák, Odbojárov 30, 974 11 Banská Bystrica Obec Ľubietová
9. August 2023
Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)
22/2023
66 000,42 € BAUTRADE-IN s. r. o., Podlipa 15, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová
18. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva VP/23/02752/002
19/2023
80,40 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
20/2023
9 600,00 € Obecná píla spol. s r.o., Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
21/2023
83 018,40 € LAWEX, spol.s.r.o. Obec Ľubietová
30. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
17/2023
1 200,00 € Obec Ľubietová Dušan Šaling
30. Máj 2023
Zmluva č. 779/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
18/2023
2 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Ľubietová
25. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
15/2023
1 000,00 € Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Ľubietová
25. Máj 2023
Zmluva o dielo
16/2023
2 300,00 € MODUS MEMORY Obec Ľubietová
22. Máj 2023
Nájomná zmluva
14/2023
30,45 € Obec Ľubietová JKM Žeriavy s.r.o.