Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
28122022
0,00 € Daniela Kasáková, Krátka442/34, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Zmluva o dielo
28122022_1
150,00 € Peter Šuhajda, 972 22 Horné Vesteniceč.103 Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu
9105658700
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Novy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke plynu
9102935731
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Novy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti na rok 2023
28122022_2
144,00 € BROS Computing s.r.o., Kolmá 169/10, Žilina Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/00197/001
0,00 € SOZA Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
dodatok_D_03102022_01
0,00 € Henrieta Kováčová, Krátka 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
04042022
0,00 € Miroslav Braún, Soňa Braúnová, Gumárenská 412/21, Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74
15. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15122022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Dolné Vestenice
28. November 2022
Zmluva o dielo
28112022
0,00 € Branislav Fischer Obec Dolné Vestenice
23. November 2022
Zmluva o dielo
23112022
0,00 € PDP, s. r. o. Obec Dolné Vestenice
21. November 2022
Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere
21112022
0,00 € VÚB, a. s. Obec Dolné Vestenice
21. November 2022
Zmluva o dielo
21112022_01
0,00 € Daniela Vlnková Obec Dolné Vestenice
14. November 2022
Nájomná zmluva
14112022
0,00 € Emília Beníková Obec Dolné Vestenice
14. November 2022
Nájomná zmluva
14112022_1
0,00 € Ľubomír Kosáč Obec Dolné Vestenice
14. November 2022
Nájomná zmluva
14112022_2
0,00 € Erik Sapár Obec Dolné Vestenice
8. November 2022
Darovacia zmluva
08112022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Dolné Vestenice
8. November 2022
Zmluva o dielo
08112022_COV
0,00 € Dominik Pinka Obec Dolné Vestenice
25. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy č. 2408700543
25102022
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Dolné Vestenice
24. Október 2022
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
24102022
0,00 € Spolok Veselanka & Black Band Obec Dolné Vestenice