Centrálny register zmlúv

Obec Gemerská Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
542/2023
20,00 € Obec Gemerská Ves Veronika Lakatošová
26. Apríl 2022
prenájom hrobového miesta
352/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Magdaléna Šerešová
13. Máj 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
408/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Barnabáš Fertő
16. Jún 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
478/2022
15,00 € Obec Gemerská Ves Jozef Lázok
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
17/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Mária Fertőová
4. August 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
517/2023
15,00 € Obec Gemerská Ves Zlata Keresztešová
11. Júl 2022
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
556/2022
10,00 € Obec Gemerská Ves Stanislav Horváth
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
100/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
101/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
3. Február 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
102/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Alžbeta Seresová
7. Marec 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
188/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Ondrej Fertő
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
294/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Mária Gálová
7. September 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
596/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Helena Vitková
8. September 2023
Zmluva o nájme miest na pohrebisku
601/2023
10,00 € Obec Gemerská Ves Judita Lázoková
3. Máj 2022
Dohoda číslo 22/30/054/161
22/30/054/161
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
4. Máj 2022
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408484404
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Gemerská Ves
3. Jún 2022
Dodatok č.1 k dohode
22/30/054/161.
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca Obec Gemerská Ves
6. Jún 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí služby č.091702
091702.
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
24. Jún 2022
Dodatok č. 7
09 17 02
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Gemerská Ves
12. Júl 2022
Zmluva č. 1450/2022/OCIUP
1450/2022/OCIUP
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Gemerská Ves