Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/36/V
79/2023
60,00 € Mária Žemberyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Október 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2023/39/V
90/2023
60,00 € Terézia Šimovičová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2023/41/V
104/2023
60,00 € KORYTÁRI o.z. Hronská 106/38, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. November 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/42/V
106/2023
60,00 € Vladimír Bratko Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. December 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2023/43/V
113/2023
60,00 € Peter Beňo Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
28. December 2023
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č. 2023/46/V
118/2023
60,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik, 966 53 Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/3/V
10/2024
60,00 € Jozef Ciglian Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/4/V
16/2024
60,00 € Ing. Michal Budáč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/7/V
22/2024
60,00 € Viera Štoselová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/8/V
24/2024
60,00 € Karol Bandzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
4. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/9/V
26/2024
60,00 € Mária Ráchelová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/10/V
27/2024
60,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/3/H
30/2024
60,00 € Oto Zelieska Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 204-23-041
103/2023
73,00 € CBC Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
97/2023
97,95 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/18/V
52/2023
100,00 € Oliver Šarkőzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č. 2023/34/V
73/2023
100,00 € Ing. Peter Kováč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Apríl 2023
Dohoda 23/27/054/109 - podpora udržania pracovných návykov
28/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. September 2023
Dohoda číslo 23/27/054/436 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
81/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
106/2022
105,00 € Peter Havran, Anna Havranová, Terézia Havranová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik