Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Dodatok č.5
119/2023
112,34 € Róbert Kóša Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
26/2023
118,80 € INISOFT s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2024/5/V
17/2024
120,00 € Zuzana Kriegerová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
80/2022
130,00 € Mgr. Ladislav Baraňai, Miroslav Slavíček, Edita Baraňaiová, Eva Kobidová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 20.12.2013
89/2023
133,12 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/26/V
94/2022
140,00 € Sabína Murínová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
59/2023
150,00 € BEST PRICE s.r.o., Nad Hrádzou 558/9, 968 01 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Marec 2024
Dohoda 24/27/054/7 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
20/2024
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Licenčná zmluva - Prolex
42/2023
200,00 € eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01 001 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. November 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
99/2023
200,00 € Marta Prikrylová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
22. December 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK č. 2023/45/V
115/2023
200,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
112/2023
204,00 € Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, Ing. Elena Halagovcová, Miroslava Šamová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
34/2023
250,00 € Andrea Bukajová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
35/2023
250,00 € Helena Buzalková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
36/2023
250,00 € Miroslava Supuková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Licenčná zmluva - Enex
41/2023
250,00 € eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01 001 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Október 2023
Zmluva o sponzorskom dare
85/2023
300,00 € VIA SERVIS, s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Október 2022
Licenčná zmluva - Zmluva o poskytovaní služieb
100/2022
360,00 € ASSP, s.r.o., Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
25/2024
397,37 € Peter Valo Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Zmluva o umeleckej činnosti
78/2022
400,00 € Tobiáš Frajka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik