Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
13/2023
850,00 € Ekologické a inovačné centrum o. z., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
29. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
64/2022
600,00 € Karol Bandzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
19. September 2022
Zmluva o účinkovaní
86/2022
500,00 € Divadelný súbor HRON Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Zmluva o umeleckej činnosti
78/2022
400,00 € Tobiáš Frajka Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
51/2023
400,00 € Klub slovenských turistov Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Október 2022
Licenčná zmluva - Zmluva o poskytovaní služieb
100/2022
360,00 € ASSP, s.r.o., Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
34/2023
250,00 € Andrea Bukajová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
35/2023
250,00 € Helena Buzalková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z výťažku Veľkonočného benefičného koncertu v Hronskom Beňadiku dňa 26.03.2023
36/2023
250,00 € Miroslava Supuková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Licenčná zmluva - Enex
41/2023
250,00 € eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01 001 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Licenčná zmluva - Prolex
42/2023
200,00 € eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01 001 Žilina Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
7. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
59/2023
150,00 € BEST PRICE s.r.o., Nad Hrádzou 558/9, 968 01 Nová Baňa Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/26/V
94/2022
140,00 € Sabína Murínová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. August 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
80/2022
130,00 € Mgr. Ladislav Baraňai, Miroslav Slavíček, Edita Baraňaiová, Eva Kobidová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
26/2023
118,80 € INISOFT s.r.o. Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
23. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
106/2022
105,00 € Peter Havran, Anna Havranová, Terézia Havranová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
5. Apríl 2023
Dohoda 23/27/054/109 - podpora udržania pracovných návykov
28/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
25. September 2023
Dohoda číslo 23/27/054/436 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
81/2023
102,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/18/V
52/2023
100,00 € Oliver Šarkőzi Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č. 2023/34/V
73/2023
100,00 € Ing. Peter Kováč Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik