Centrálny register zmlúv

Obec Hronský Beňadik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/7/H
53/2022
20,00 € Jolana Ciglianová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Dodatok č.1/2022/8/H
55/2022
20,00 € Igor Kollárovič Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/9/H
58/2022
20,00 € Jozef Meszároš Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/10/H
68/2022
20,00 € Roman Štosel Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/15/H
83/2022
20,00 € PaedDr.,PhD. Mária Kundriková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/16/H
103/2022
20,00 € Iveta Šutá Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/2/H
9/2023
20,00 € Anna Gregušová Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
3. Máj 2023
Dodatok k NZ č.1/2023/1/H
43/2023
20,00 € Ing. Peter Lehoczký Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
4. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/12/V
60/2022
18,00 € Katarína Valachyová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/14/V
62/2022
18,00 € Peter Tőkőly Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
15. Júl 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/16/V
69/2022
18,00 € Božena Bratková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
11. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/17/V
73/2022
18,00 € Ján Švolík
12. August 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/18/V
74/2022
18,00 € Jozef Gonda Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/14/H
84/2022
18,00 € Ing. Daniela Švolíková Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
14. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/21/V
85/2022
18,00 € Marián Belica Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
20. December 2022
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Poistná zmluva
116/2022
15,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/8/H
64/2023
15,00 € Eva Predmeská Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
24. Máj 2022
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2022/10/V
54/2022
14,00 € Lám Šúri, Banská Hodruša 389, 966 61 Hodruša - Hámre Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
30. September 2022
Zmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2022/23/V
89/2022
14,00 € Alžbeta Holosová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
13. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/3/V
4/2023
14,00 € Ing. Lenka Lopúchová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik