Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2023
poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie AED defibrilátora pre MsPolíciu v Kremnici
z2234g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
200,00 € ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. Kremnica
19. Júl 2023
sponzorský príspevok na zakúpenie AED defibrilátora pre Mestskú políciu v Kremnici
z2276g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
200,00 € Ing. Mgr. Alexander Ferenčík Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Kremnická zlatinka 2023
z2287g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2023
200,00 € Kremnický klub zlatkopov Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Deň otvorených dverí pre rodinných príslušníkov a klientov z okolitých zariadení
z2288g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2023
200,00 € OZ Slnko ľuďom Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Renaissance fest Kremnica 2023
z2290g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2023
200,00 € Radoslav Gajdoš - GAFAB Kremnica
7. December 2022
zmeny uvedené v dodatku v bodoch 1 až 3
z2089g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
196,59 € Kremzdrav s.r.o. Kremnica
14. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2420g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01514
189,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 547 Kremnica
8. September 2022
Týmto dodatkom sa mení Cena za výstup čb a Cena za výstup color
z2048g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb číslo 05102020
180,00 € TOPICO s.r.o. Kremnica
23. Máj 2023
k.ú. Kremnica, novovzniknutý pozemok p.č. CKN 862/19 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, v podiele 1/1
z2214g - Kúpna zmluva č. OSMM 2023/00048
180,00 € RNDr. Petra Heribanová, PhD. Kremnica
20. September 2022
prenájom priestorov v objekte Mestskej telocvične v Kremnici v celkovej výmere 138,8 m2 - na účel: Fitnescentrum
z2052g - Zmluva č. 01/09/2022 o nájme nebytového priestoru
165,09 € Michal Polačko - VKONDÍCII Kremnica
7. Máj 2024
nájom nebytového priestoru na Dolnej ulici, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49, v celkovej výmere 98,95 m2
z2515g - Zmluva č. 01/04/2024 o nájme nebytového priestoru
164,22 € Optika Krajčovič, s.r.o. Kremnica
13. November 2023
prenájom časti pozemku p.č. EKN 2572/1 (CKN 3262/2 a CKN 3267/2) s výmerou 2629 m2
z2341g - Nájomná zmluva č. OSMM 2023/00838
163,00 € Ing. Mgr. Alexander Ferenčík Kremnica
14. Jún 2022
zmeny v čl. I, čl. II - uvedené v bodoch 1 - 3 dodatku
z2004g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.02.2004
159,41 € Kremzdrav s.r.o. Kremnica
8. September 2022
týmto dodatkom sa mení Cena za výstup čb a Cena za výstup color
z2047g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných a materiálových služieb číslo 010315
150,00 € TOPICO s.r.o. Kremnica
26. Jún 2023
zakúpenie AED defibrilátora pre Mestskú políciu v Kremnici
z2240g - zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
150,00 € Zuzana Novodomcová, Zuzana Junasová, Radovan Junas Kremnica
14. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2264g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2017/00702
147,00 € Horská záchranná služba Kremnica
22. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2429g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00068
144,00 € Pavlína Páchniková Kremnica
29. December 2023
zmena v čl. 1 a v čl. 2 zmluvy - popis zmien je uvedený v bode 1 a 2 dodatku
z2430g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
140,70 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
14. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2265g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2020/00353
133,00 € Peter Kuciaň a manželka Stefánia Kremnica
29. Apríl 2022
dočasné užívanie priestorov č. 132, výmera 23,00 m2, č. 133, výmera 21,00 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na LV č. 1388, k.ú. Kremnica, súp. č. 49. parcela č. 842/3 na Dolnej ulici v Kremnici
z1865g - Zmluva č. 01/05/2022 o nájme nebytového priestoru
131,45 € BALANS poradňa zdravého vývinu Kremnica