Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Fotovoltika v rámci stavebnej akcie Prestavba existujúcej stavby na bytový dom
z2480g - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 4300151534 - ZoP
356,88 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
20. Február 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2481g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na poskytovanie SS neverejnému poskytovateľovi na rok 2024
1 200,00 € Senior Centrum BB, n.o. Kremnica
20. Február 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2482g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej SS neverejnému poskytovateľovi na rok 2024
1 200,00 € Senior Centrum BB, n.o. Kremnica
15. Február 2024
zmeny sú podrobne uvedené v čl. 1 Predmet dodatku
z2479g - Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Kremnica
9. Február 2024
príspevok na zakúpenie defibrilátora do vozidla MsPolície
z2477g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
250,00 € ELBA, a.s. Kremnica
9. Február 2024
poskytnutie príspevku
z2478g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverenému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
1 200,00 € Samaritánka, n.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2444g -Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00740
61,00 € Martin Schmidt Kremnica
7. Február 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2446g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/06/2019
0,00 € Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2450g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2449g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/04/2018
0,00 € Ľubica Králiková - Krajčírstvo Katka Kremnica
7. Február 2024
Zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
t2448g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru
0,00 € Martina Horváthová Kremnica
7. Február 2024
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2445g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00739
93,00 € Dalibor Schmidt Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2447g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Knižnica Jána Kollára Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2451g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/03/2022
0,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2452g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov
0,00 € MIchaela Kuzmínová - Kaderníctvo Michaela Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2453g - Dodatok č. 2 k zmluve č. 5/2008
0,00 € Denisa Cimermanová - Kaderníctvo Denisa Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2454g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 03/04/2016
0,00 € Ivana Lacová Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2457g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/10/2021
0,00 € Mgr. Marcela Fronková Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2456g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/07/2023
0,00 € Miroslav Kapsdorfer Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2455g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/05/2022
0,00 € BALANS poradňa zdravého vývinu Kremnica