Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Bellov dom - elektrická energia rok 2021
z1873g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2022 zo dňa 05.05.2022
85,00 € Dychová hudba Minciar Kremnica
16. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2350g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1996/2000
84,00 € Ján Polášek Kremnica
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2356g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01043
84,00 € Karol Mojžiška a manž. Jozefa Mojžišková Kremnica
13. November 2023
skončenie nájmu
z2342g - Dohoda o skončení nájmu
82,50 € Comco Slovakia, s.r.o. Kremnica
23. Január 2023
zmeny zmluvy v znení dodatkov sú uvedené v čl. 2, čl. 4 a čl. 5 dodatku
z2114g - Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29.05.1997
80,55 € Poľnohospodárske družstvo Mošovce Kremnica
4. Január 2024
zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
z2435g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00543
79,00 € František Bošácky a Zuzana Bošácka Kremnica
15. November 2023
Ulica Jula Horvátha 0, Kremnica E 2691/1 (C 2298/35) číslo odberného miesta: 24ZSS46250420002
z2345g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202303-NP-0777
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
28. November 2023
odberné miesto Kremnica CKN 132/5, Ul. Jurka Langsfelda číslo odberného miesta: 24ZSS4632128000T
z2373g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202310-NP-1123
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
18. December 2023
pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2424g - Zmluva o pripojení zariadenia do užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1087
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
18. December 2023
pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2425g - Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1120
78,90 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
3. Máj 2023
zmena - čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2177g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2015/00869
78,00 € Bc. Barbora Drienková Kremnica
7. Február 2024
prenájom nebytových priestorov uvedených v čl. 1 zmluvy
z2470g - Zmluva č. 01/01/2024 o nájme nebytových priestorov
76,51 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
30. September 2022
poskytnutie dotácie - Bellov dom - elektrická energia pre rok 2022
z2063g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 33/2022
76,00 € Dychová hudba Minciar Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - Bellov dom - elektrická energia pre rok 2023
z2330g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2023
76,00 € Dychová hudba Minciar Kremnica
30. Marec 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2157g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2006/01626
75,00 € Miroslava Bačová Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2382g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2015/00192
75,00 € Janka Speváková s manželom Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2389g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00491
75,00 € Rudolf Nikles a manželka Helga Kremnica
7. Jún 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2225g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM2021/00845
74,00 € Anna Faltýnková Kremnica
14. Jún 2023
prenájom mobilné WC
z2231g - Zmluva č. JS/2023/M/01784/MB
72,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2397g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2021/00675
71,00 € Peter Novodomec Kremnica