Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2361g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/00085
22,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov "BREZA" Kremnica
30. Jún 2022
zmeny v zmluve uvedené v čl. I dodatku
z2015g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2017/00681
21,74 € Dušan Debnárik Kremnica
27. Jún 2023
Zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2241g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/00704
21,00 € Jarmila Grendárová Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2372g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/01148
21,00 € Soňa Schmidtová, Hric Jozef, Hricová Mária Kremnica
11. November 2022
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1152/1 EKN 2297/20, s výmerou 10 m2
z2081g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/01009
20,00 € Renáta Schnierer Kremnica
14. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2267g - Dodatok č. 3 k NZ č. OSMM 2011/00506/2
19,00 € Albína Kondrová a Štefan Kondra Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2401g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00642
19,00 € Ľubica Négerová Kremnica
10. Apríl 2024
dohoda o skončení nájmu
z2505g - Dohoda o skončení nájmu zo dňa 09.04.2024
18,90 € Spoločenstvo vlastníkov byov DOM 212 Kremnica
1. Jún 2022
prenájom časti pozemku s výmerou 122 m2, p.č. CKN 1215
z2000g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00740
18,30 € Martin Schmidt Kremnica
27. Marec 2023
vyjadrenie BBRSC/00924/2023-2 - protokol o odovzdaní a prevzatí úseku cesta
z2156g - Dohoda o cene č. 86230029
18,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest Kremnica
18. Máj 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2206g- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00824/1
18,00 € Albín Dunček Kremnica
15. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2294g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2021/00592
18,00 € Michal Kuzmin Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2366g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/00379
18,00 € Peter Weiss Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2392g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2013/00627
18,00 € Ivan Trokšiar Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2402g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00878
18,00 € Ľubica Négerová Kremnica
13. Marec 2024
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
z2490g - Poistná zmluva 5190064847
18,00 € Komunálna poisťovňa a.s., VIG Kremnica
28. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2369g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01005
17,00 € Janka Rötlingová a manžel Vladimír Rötling Kremnica
23. November 2022
poistenie OTS
z2085g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zmluva č. 5190054912
16,25 € Komunálna poisťovňa a.s., VIG Kremnica
19. Apríl 2023
zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2172g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2019/00759
16,00 € Ján Brosch Kremnica
6. December 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2398g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/5
16,00 € Vladimír Rothling a manželka Marta Kremnica