Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2262g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 24/0002
2 570,00 € Jozef Daxner, TEMPO Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Mládežnícky šport - skvalitnenie tréningového a pretekového procesu
z1879gZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2022 zo dňa 05.05.2022
2 500,00 € OZ SKI KLUB Kremnica Kremnica
18. Máj 2022
poskytnutie dotácie - podpora mládežníckeho futbalu rok 2022
z1889g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 8/2022
2 500,00 € Športový klub futbalu Kremnica
29. Jún 2022
kúpa mobilného kontajnera
z2013g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2022/00834
2 500,00 € Urblík Milan Kremnica
30. September 2022
poskytnutie dotácie - nákup technických pomôcok - brúska, voskovačka
z2059g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 35/2022
2 500,00 € OZ SKI KLUB Kremnica Kremnica
23. Máj 2023
zmeny sú uvedené v texte zmluvy - doba platnosti a zánik, mimoriadne nájomné
z2212g - Dodatok č. 7 k zmluve o nájme
2 500,00 € Alfa spol. s r.o. Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Elektrická energia a voda na futbalovom ihrisku Kremnica
z2203g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2023
2 403,00 € Športový klub futbalu Kremnica
17. Apríl 2023
vzájomné započítanie pohľadávok
z2166g - Dohoda o započítaní
2 256,65 € NATUR-PACK, a.s. Kremnica
9. Jún 2022
zriadenie výberového konania - poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
z2002g - Mandátna zmluva č. 2022/000050 OVaŽP 2022/00805
2 200,00 € Mgr. Juraj Lobotka Kremnica
25. November 2022
Zmena v čl. III - doplnenie bodu 3.7 Zmena v čl. IV. - doplnenie bodu 4.5 Zmena v čl. V. - doplnenie bodu 5.4
z2087g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.04.2022
2 200,00 € Totalstudio s.r.o. Kremnica
6. December 2023
prenájom pozemku podľa čl. 1 a čl. 2 zmluvy
z2403g - Nájomná zmluva č. OSMM 2023/00839
2 125,00 € BÚDA s.r.o. Kremnica
12. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Elektrická energia pre vykurovanie sociálnych buniek Skalka
z1885g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2022 zo dňa 05.05.2022
2 124,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Podpora mládežníckeho futbalu rok 2023
z2199g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 09/2023
1 900,00 € Športový klub futbalu Kremnica
7. Jún 2023
doplnenie vybavenosti športovej infraštruktúry na futbalovom ihrisku Kremnica
z2221g - Zmluva č. 919/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1 691,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Kremnica
27. Október 2022
doplnenie bodu 6 - Odmena
z2072g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
1 560,00 € SYSTEM SOLUTIONS, s.r.o. Kremnica
12. Máj 2022
Mládežnícky šport - náklady na prípravu a súťaže
z1883g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 7/2022 zo dňa 05.05.2022
1 500,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
18. Máj 2022
poskytnutie dotácie - elektrická energia a voda na futbalovom ihrisku, rok 2022
z1990g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 13/2022
1 500,00 € Športový klub futbalu Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - skvalitnenie tréningového a pretekového procesu
z2291g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č EO 20/2023
1 500,00 € OZ SKI KLUB Kremnica Kremnica
19. Január 2023
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z2113g - Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
1 200,00 € Dominik, n.o. Kremnica
7. Február 2023
poskytnutie finančného príspevku
z2128g - Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
1 200,00 € Annamaria, n.o. Zariadenie pre seniorov Kremnica