Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
z2130g - Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
1 200,00 € Samaritánka, n.o. Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Mládežnícky šport - náklady na prípravu a súťaže
z2198g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 08/2023
1 200,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
20. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
z2281g - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1 200,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Kremnica
9. Február 2024
poskytnutie príspevku
z2478g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverenému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
1 200,00 € Samaritánka, n.o. Kremnica
20. Február 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2481g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na poskytovanie SS neverejnému poskytovateľovi na rok 2024
1 200,00 € Senior Centrum BB, n.o. Kremnica
20. Február 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2482g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej SS neverejnému poskytovateľovi na rok 2024
1 200,00 € Senior Centrum BB, n.o. Kremnica
9. Apríl 2022
peňažný dar vo výške 1000,00 Eur
z1859g - Darovacia zmluva
1 000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Kremnica
12. Máj 2022
Poskytnutie dotácie - Organizovanie športových podujatí 22.-23.1.2022
z1884g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2022 zo dňa 05.05.2022
1 000,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
12. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Mládežnícky šport - Rozvoj detského tenisu
z1886g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2022 zo dňa 05.05.2022
1 000,00 € Športový klub tenisu Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - vytvorenie členskej základne pre STK
z2023g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2022
1 000,00 € Združenie rodičov a priateľov školy pri 1. ZŠ škole v Kremnici Kremnica
6. September 2022
poskytnutie dotácie - Zabehni Sofinke zdravie 2022
z2044g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2022
1 000,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Deň rodiny, Folk v záhrade, workshopy pre deti a mládež
z2196g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 06/2023
1 000,00 € OZ Zlaté líšky Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Organizovanie športových podujatí
z2204g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2023
1 000,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
20. Jún 2023
elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka na poz. Č. CKN 924, k.ú. Kremnica
z2175g - Kúpna zmluva č. 2023/00692
1 000,00 € Agrotrade Group, s.r.o. Kremnica
26. Jún 2023
elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka na poz. Č. CKN 924, k.ú. Kremnica
z2239g - Kúpna zmluva č. 2023/00692
1 000,00 € Agrotrade Group, s.r.o. Kremnica
6. Marec 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2489g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
1 000,00 € Diakonické sociálne centrum Élim, n.o. Kremnica
4. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2252g - Dodatok č. 1 k Dohode č. 614/93
860,00 € Ing. JUraj Holík Kremnica
4. Máj 2022
poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre občanov mesta Kremnica
z1866g - Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
800,00 € Samaritánka, n.o. Kremnica
4. Máj 2022
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre občanov mesta Kremnica
z1867g - Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
800,00 € DOMINIK, n.o. Kremnica
4. Máj 2022
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre občanov mesta Kremnica
z1868g - Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
800,00 € Annamaria, n.o. Zariadenie pre seniorov Kremnica