Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre občanov mesta Kremnica
z1868g - Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
800,00 € Annamaria, n.o. Zariadenie pre seniorov Kremnica
9. Máj 2022
poskytovanie finančného príspevku na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby občanovi mesta Kremnica
z1870g - Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
800,00 € Centrum zborovej diakonie Kanaán Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Pomôžme im, ony pomôžu nám
z1878g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 6/2022 zo dňa 05.05.2022
800,00 € OZ Pes a mačka v ohrození Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Od slova k piesni, od tónu k básni
z2194g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 04/2023
800,00 € Knižnica Jána Kollára Kremnica
23. Máj 2023
poskytnutie dotácie - rozvoj detského tenisu v Kremnici
z2210g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2023
800,00 € Športový klub tenisu Kremnica
23. Máj 2023
poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre občanov mesta Kremnica
z2215g - Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023ev
800,00 € Benetrix, n.o. Zariadenie pre seniorov a ZOS Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Jubilejná 30. ústredná vatra zvrchovanosti
z1876g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 4/2022 zo dňa 05.05.2022
750,00 € MO Matice slovenskej Kremnica
12. Január 2024
poskytovanie služieb na počítačovej technike
z2438g - Zmluva o poskytovaní služieb na počítačovej technike Mestského úradu v Kremnici
720,00 € IKT konzult s.r.o. Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Kremnické Laso 2022
z1875g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 3/2022 zo dňa 05.05.2022
700,00 € OZ Bašta Musica Kremnica
16. Máj 2023
Poskytnutie dotácie - Kremnické Laso 2023 - ceny pre víťazov
z2189g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 02/2023
700,00 € OZ Bašta Musica Kremnica
5. Máj 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2179g- Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00635
696,00 € eMKLub, OZ Kremnica
30. Máj 2023
zmena čl. 5 bod 5.3 - forma úhrady splátok
z2217g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. ZH_KRM_A/2016
675,00 € SWAN, a.s. Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Elektrická energia spotrebovaná na prevádzku kancelárskych priestorov v MsKS Kremnica
z1881g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2022 zo dňa 05.05.2022
600,00 € EUROLOPPET SLOVAKIA Kremnica
7. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Memoriál Mateja Tótha
z2022g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2022
600,00 € Občianske združenie Zasmečuj deťom zdravie Kremnica
8. Júl 2022
poskytnutie dotácie - Mini food festival vol. 4
z2028g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2022
600,00 € OZ Ananásová armáda Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Kastračný program 2023
z2195g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 05/2023
600,00 € OZ Pes a mačka v ohrození Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie- Podpora a rozvoj mládežníckeho športu
z2200g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2023
600,00 € OZ STK Novaško - mládežnícky stolnotenisový oddiel Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - 125. výročie založenie ŠKT v Kremnici - technické zabezpečenie, kultúrny program, ceny, upomienkové predmety pre účastníkov
z2333g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2023
600,00 € Športový klub tenisu Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Run and walk 2022
z1882g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2022 zo dňa 05.05.2022
500,00 € TJ Biela stopa Kremnica Kremnica
12. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Elektrická energia a voda
z1887g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2022 zo dňa 05.05.2022
500,00 € Športový klub tenisu Kremnica