Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Kúpna zmluva
103/2022
0,00 € Ryba Žilina, spol. s r.o. Mesto Rajecké Teplice
2. November 2022
Zmluva o vytvorení diela
110/2022
0,00 € PhDr. Branislav Kožehuba Mesto Rajecké Teplice
8. November 2022
Dohoda č. 22/25/010/100 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z.
117/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rofiny Žilina Mesto Rajecké Teplice
11. November 2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
122/2022
0,00 € Jozef Gajdošík Mesto Rajecké Teplice
14. November 2022
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 434/2021/Pri z 10. 12. 2021
141/2022
0,00 € JUDr. Jozef Vereš, advokát Mesto Rajecké Teplice
2. December 2022
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácii
142/2022
0,00 € Chalupy AKZ, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
22. December 2022
Zmluva o prevzatí práv a povinností uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
148/2022
0,00 € Brosland, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
28. December 2022
Dodatok č.4 k zmluve č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/T468 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
150/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2023
Nájomná zmluva č.69/2007/2022/RT
69/2007/2022/RT
0,00 € Helena Chudíková Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2023
Nájomná zmluva č. 102/2007/2022/RT
102/2007/2022/RT
0,00 € Irma Očadlíková Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2023
Nájomná zmluva č. 30/2007/2022/P
30/2007/2022/P
0,00 € Peter Dobeš, RNDr. Mesto Rajecké Teplice
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 152/2022
152/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Rajecké Teplice
12. Január 2023
Zmluva o bezpečnostných predmetoch
153/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rajecké Teplice
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 154/2022
154/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Rajecké Teplice
12. Január 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 125/2010/T
155/2022
0,00 € Vojtech Pastorek - VOPAS Mesto Rajecké Teplice
13. Január 2023
Nájomná zmluva č. 110/2007/2022/RT
110/2007/2022/RT
0,00 € Stanislav Rástočný Mesto Rajecké Teplice
16. Január 2023
Nájomná zmluva č. 112/2007/2022/RT
112/2007/2022/RT
0,00 € Dáša Obuchová Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
1/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mesto Rajecké Teplice
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo č. 2/2023
2/2023
0,00 € EL-SYSTEM, Viliam Zermegh Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 46/2007/2022/P
46/2007/2022/P
0,00 € Dušan Piala Mesto Rajecké Teplice