Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Nájomná zmluva č.1/2022/P
1/2022/P
14,00 € Dušan Machyna Mesto Rajecké Teplice
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 130/2023/PRI
130/2023/PRI
10 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina Mesto Rajecké Teplice
30. November 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
127/2023/PRI
0,00 € ARBITAS s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
30. November 2023
128/2023/PRI ZMLUVA O POSKYTNUTÍ TECHNICKÉHO ZÁRIADENIA ARBIPOINT KIOSK
128/2023/PRI
0,00 € ARBITAS s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
28. November 2023
126/2023/PRI - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
126/2023/PRI
0,00 € Magna Energia a.s. Mesto Rajecké Teplice
23. November 2023
124/2023/PRI - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2022/PRI
124/2023/PRI
1 041 300,28 € ERPOS spol s r.o. Mesto Rajecké Teplice
20. November 2023
123/2023/PRI - Dodatok č..1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 149/2022
123/2023/PRI
960,00 € Advokátska kancelária JUDr. Peter Kvak, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
8. November 2023
Darovacia zmluva 121/2023/PRI
121/2023/PRI
3 366,34 € Nadácia Spoločne pre región Mesto Rajecké Teplice
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 119/2023/PRE
119/2023/PRE
16 028,00 € Empleo s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
25. Október 2023
Kúpna zmluva na dodávku potravín - Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny č. 71/2023/PRE
71/2023/PRE
15 887,10 € PICADO, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
25. Október 2023
Darovacia zmluva č. 120/2023/PRI
120/2023/PRI
620,00 € Zuzana Tirpáková Mesto Rajecké Teplice
23. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 105/2007/RT
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 105/2007/RT
28,00 € Irena Slamková Mesto Rajecké Teplice
23. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 125/2007/2022/RT
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 125/2007/2022/RT
28,00 € Ing. Ján Kadúrik Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 50/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 50/2007/2022/P
14,00 € Anna Knapcová Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 51/2007/2022/P
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 51/2007/2022/P
0,00 € Anna Knapcová Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 52/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 52/2007/P
28,00 € Martin Janura Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2007/P
14,00 € Martin Janura Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 55/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 55/2007/P
28,00 € Rozália Naďová Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 56/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 56/2007/P
28,00 € Jozef Hoskovec Mesto Rajecké Teplice
20. Október 2023
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 57/2007/P
DODATOK č.: 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 57/2007/P
28,00 € Jozef Hoskovec Mesto Rajecké Teplice