Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Servis-TEST
1/2022-TEST
0,00 € BROS, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
25. Apríl 2022
Zmluva na poskytovanie servisných služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
12/2022
0,00 € IS - Industry Soluttons.a.s. Mesto Rajecké Teplice
2. Máj 2022
Zmluva č.13/2022/KUL
13/2022/KUL
0,00 € PaedDr. Marián Remenius Mesto Rajecké Teplice
3. Máj 2022
Zámenná zmluva č.14/2022-MAJ
14/2022-MAJ
0,00 € Compact-Gas, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.3003/2022/BRO
3003/2022/BRO
0,00 € T+T, a.s. Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo zmluvy: 12595301
12595301
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Rajecké Teplice
13. Jún 2022
Príkazná zmluva č.43/2022/KUL
Zmluva č.43/2022/KUL
0,00 € Jaroslav Frištík Mesto Rajecké Teplice
4. Júl 2022
Zmluva o Platobnej karte
57/2022-MAJ
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rajecké Teplice
13. Júl 2022
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov
69/2016/MAJ 70/2016/MAJ
0,00 € Miriam Mikolková Mesto Rajecké Teplice
13. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.:KRZH-ZA-VO-302-029/2022
KRHZ-ZA-VO-302-029/2022
0,00 € SR, zastúpená MV SR Mesto Rajecké Teplice
22. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
25/2022/Pre
0,00 € Dentale, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
15. August 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. 06. 2010
84/2022
0,00 € Mesto Rajec Mesto Rajecké Teplice
21. August 2022
Nájomná zmluva č.9/2007/2022/P
Nájomná zmluva č.9/2007/2022/P
0,00 € Danka Loncová Mesto Rajecké Teplice
21. August 2022
Nájomná zmluva č.11/2007/2022/P
Nájomná zmluva č.11/2007/2022/P
0,00 € Jaroslav Vdovičík Mesto Rajecké Teplice
21. August 2022
Nájomná zmluva č.12/2007/2022/P
Nájomná zmluva č.12/2007/2022/P
0,00 € Oľga Tkáčiková Mesto Rajecké Teplice
21. September 2022
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. OZ
94/2022
0,00 € JINEX, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
21. September 2022
Kúpna zmluva 202205
95/2022
0,00 € GO-BO z.p. Kubala Bohuš Mesto Rajecké Teplice
12. Október 2022
Kúpno - predajná zmluva
100/2022
0,00 € Nordfood s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
12. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
101/2022
0,00 € Inmedia, spol. s r. o. Mesto Rajecké Teplice
17. Október 2022
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácii
96/2022
0,00 € Chalupy AKZ, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice