Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
124/2023/PRI - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2022/PRI
124/2023/PRI
1 041 300,28 € ERPOS spol s r.o. Mesto Rajecké Teplice
14. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 8/2022/PRI uzavretej dňa 16.03.2022 podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
146/2022
965 674,82 € Erpos, spol. s r. o. Mesto Rajecké Teplice
3. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.8/2022/PRI
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2022/PRI
965 674,82 € ERPOS spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2022/PRI
965 674,82 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
28. Február 2023
Dodatok č. 1A k ZMLUVE O DIELO č. 8/2022/PRI uzavretej dňa 16.03.2022
Dodatok č. 1A k zmluve o dielo č. 8/2022/PRI
939 417,40 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
24. Február 2023
Zmluva o dielo Č. 8/2022/PRI
8/2022/PRI
897 159,96 € Erpos spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
14. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202214140_Z
Z202214140_Z
132 978,48 € ENCARE, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20229899_Z
Z20229899_Z
129 590,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
29. September 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20205559_Z zo dňa 20.03.2020
97/2022
126 488,03 € T + T, a.s. Mesto Rajecké Teplice
19. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 65/2023/PRI
65/2023/PRI
88 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rajecké Teplice
24. August 2023
ZMLUVA 0 DODÁVKE PLYNU č. P0948/2023
P0948/2023
87 567,32 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rajecké Teplice
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 10/2022/PRI uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s §3 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
10/2022/PRI - opravená
71 635,37 € Kalorim s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
21. Jún 2022
Zmluva o dielo č.41/2022/PRI
41/2022/PRI
59 990,94 € TATRA BUILDING s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
6. Júl 2022
Zmluva o dielo č.44/2022/PRI
44/2022/PRI
58 149,48 € Žilinské komunikácie, a.s. Mesto Rajecké Teplice
20. Február 2023
15/2023 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/2022
15/2023
56 679,48 € KONIMPEX spol. s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
23. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2022 z 12. 01. 2022
1/2022
51 552,24 € KONIMPEX Mesto Rajecké Teplice
23. Máj 2022
Zmluva o dielo č.21/PRI/2022
21/PRI/2022
48 943,50 € Žilinské komunikácie, a.s. Mesto Rajecké Teplice
15. Máj 2024
55/2024/PRI
55/2024/PRI
39 396,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Mesto Rajecké Teplice
12. Október 2023
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie Č.116/2023/PRE.
116/2023/PRE.
30 250,00 € PS: Arch s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
29. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z20231541_Z
140/2023/PRI
25 913,93 € FM -Trans SK, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice