Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Nájomná zmluva č. 168/2007/2022/RT
168/2007/2022
28,00 € Martin Baránek Mesto Rajecké Teplice
17. Január 2023
Nájomná zmluva č. 136/2007/2022/RT
136/2007/2022/RT
28,00 € Mgr. Mária Ďuratná Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 8/2008/2023/RT
8/2008/2023/RT
28,00 € Ľuboslav Mráz, MUDr. Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 9/2008/2023/RT
9/2008/2023/RT
28,00 € Kristína Vargová Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 141/2007/2022/RT
141/2007/2022/RT
28,00 € Alena Majerová Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 144/2007/2022/RT
144/2007/2022/RT
28,00 € Drahomíra Vdovičíková Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 153/2007/2022/RT
153/2007/2022/RT
28,00 € Juraj Vandlík Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 160/2007/2022/RT
160/2007/2022/RT
28,00 € Ľubomír Kulich Mesto Rajecké Teplice
18. Január 2023
Nájomná zmluva č. 167/2007/2022/RT
167/2007/2022/RT
28,00 € Ján Štadáni Mesto Rajecké Teplice
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 31/2007/2022/P
31/2007/2022/P
28,00 € Martin Knapec Mesto Rajecké Teplice
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 36/2007/2022/P
36/2007/2022/P
28,00 € Peter Kubica Mesto Rajecké Teplice
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 39A/2007/2022/P
39A/2007/2022/P
28,00 € Vladimír Knapec Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 34/2007/2022/P
34/2007/2022/P
28,00 € Milada Hauerová Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 39/2007/2022/P
39/2007/2022/P
28,00 € František Černobila Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 42/2007/2022/P
42/2007/2022/P
28,00 € Miroslav Kasman Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 43/2007/2022/P
43/2007/2022/P
28,00 € Miroslav Kasman Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 44/2007/2022/P
44/2007/2022/P
28,00 € Dušan Piala Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 452007/2022/P
45/2007/2022/P
28,00 € Dušan Piala Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 102/2007/2022/P
102/2007/2022/P
28,00 € Jana Pialová Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 150/2007/2022/RT
150/2007/2022/RT
28,00 € Juraj Englart Mesto Rajecké Teplice