Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 1/2024/RT
1/2024/RT
7,00 € Magdaléna Mangová Mesto Rajecké Teplice
16. Máj 2022
Nájomná zmluva č.1/2022/P
1/2022/P
14,00 € Dušan Machyna Mesto Rajecké Teplice
4. November 2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
116/2022
14,00 € Jozefa Vandlíčková Mesto Rajecké Teplice
11. November 2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
119/2022
14,00 € Soňa Knošková Mesto Rajecké Teplice
11. November 2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
125/2022
14,00 € Alena Martinčeková Mesto Rajecké Teplice
11. November 2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
138/2022
14,00 € Irena Chrachalová Mesto Rajecké Teplice
3. Január 2023
Nájomná zmluva č.3/2022/P
3/2022/P
14,00 € Dušan Piala Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2023
Nájomná zmluva č.63/2007/2022/RT
63/2007/2022/RT
14,00 € Renáta Kenderová Mesto Rajecké Teplice
9. Január 2023
Nájomná zmluva č.98/2007/2022/P
98/2007/2022/P
14,00 € Helena Vráblová Mesto Rajecké Teplice
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 32/2007/2022/P
32/2007/2022/P
14,00 € Martin Knapec Mesto Rajecké Teplice
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 40/2007/2022/P
40/2007/2022/P
14,00 € Vladimír Knapec Mesto Rajecké Teplice
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 41/2007/2022/P
41/2007/2022/P
14,00 € Vladimír Knapec Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 77/2007/2022/P
77/2007/2022/P
14,00 € Milada Hauerová Mesto Rajecké Teplice
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 78/2007/2022/P
78/2007/2022/P
14,00 € Milada Hauerová Mesto Rajecké Teplice
8. Február 2023
Nájomná zmluva č. 18/2007/2022/P
18/2007/2022/P
14,00 € Rastislav Mladšík Mesto Rajecké Teplice
18. Február 2023
Nájomná zmluva č. 184/2007/2022/RT
184/2002/2022/RT
14,00 € Anna Miďanková Mesto Rajecké Teplice
27. Február 2023
Nájomná zmluva č. 173/2007/2022/RT
173/2007/2022/RT
14,00 € Vladimír Sandanus Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 111/2007/2022/P
111/2002/2022/P
14,00 € Anna Jankechová Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 3/2008/2023/P
3/2008/2023/P
14,00 € Peter Kianica Mesto Rajecké Teplice
17. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 4/2008/2023/P
4/2008/2023/P
14,00 € Peter Kianica Mesto Rajecké Teplice