Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.1/2023
14/2023
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
32/2023
100 697,44 € DREAL STAV, s.r.o., Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medziaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na projekt: Rekonštrukcia Kamjana, n. o.
38/2023
Zrušená
95 000,00 € Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. Mesto Medzilaborce
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
169/2023
95 000,00 € Miestna akčná skupina MAS LABOREC, o.z., Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Dodtaok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023 - 02
138/2023
94 282,96 € DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Holíčska 13, 851 02 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
101/2022
88 800,00 € Biuro Uslug Technicznych Krzysztof Nowicki, ul. J hr Potockeho 97, 38-423 Lezany, Poľská republika IČO : Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 2023 - 02
131/2023
81 995,28 € DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Holíčska 13, 851 02 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 16.01.2023
180/2023
80 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
143/2022
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
27. December 2023
Dodatotok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 16.01.2023
220/2023
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
19. Január 2024
Zmluva číslo 372/1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2024
10/2024
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
30. Marec 2023
Zmluva o dielo „Výstavba fotovoltického zariadenia ZŠ Duchnovičova Medzilaborce“
44/2023
71 935,61 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o dielo
2022/226
70 041,20 € MIRSH, s.r.o., Ptičie 181, 067 41 Ptičie Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Január 2023
Zmluva číslo 308/1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
3/2023
60 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
37/2024
57 154,52 € EKOPRIM, s. r. o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. Máj 2023
Zmluva o dielo: „Výstavba fotovoltického zariadenia ZŠ Komenského Medzilaborce“
95/2023
54 244,12 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Zmluva o dielo
136/2023
38 442,58 € ČO POTREBUJEŠ ?!, spol. s r.o., Mäsiarska 18, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o dielo
114/2022
31 126,52 € Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
mluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
149/2023
31 020,00 € PROJEKTA Svidník, s.r.o., Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce