Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu č. 15//124/Z/20
52/2022
24 000,00 € Chemkostav, a.s. Mesto Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o dielo
120/2022
21 600,00 € Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, 08001 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Záložná zmluva č. 700/158/2018
51/2022
19 838,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Medzilaborce
29. December 2022
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
244/2022
14 400,00 € Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
27. Marec 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: Obnova budovy MsÚ Medzilaborce
37/2023
14 400,00 € STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
39/2023
12 000,00 € Marek Olah, Dukelských hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo
58/2022
Doplnená
10 320,00 € Perun Elektromobility, s.r.o. Mesto Medzilaborce
14. Jún 2022
Dohoda číslo: 22/39/054 - §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
38/2022
10 218,42 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
30/2023
9 917,00 € CZ SCREEN, s.r.o., K Sedlci 516, 26753 Žebrák, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
19. Máj 2022
Zmluva číslo 891/2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
73/2022
8 000,00 € Telovýchovná jednota – DRUŽSTEVNÍK BOROV Mesto Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti komunitného života
2022/232
5 300,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Júl 2022
Zmluva č. 617/2022/OPR o poskytnutí dotácie
102/2022
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 02/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
122/2022
4 721,85 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
6. Júl 2022
Zmluva o prevádzkovaní kolotočov počas 60. ročníka FKaŠ v Medzilaborciach
94/2022
4 000,00 € Petr Berousek, Smržická 584, 798 41 Kostelec na Hané, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
40/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 04/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
125/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
5. Október 2022
Zmluva č. 05/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
144/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DENTAL ML s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
7/2023
2 400,00 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva číslo 891/1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
60/2022
2 000,00 € Pravoslávna cirkevná obec Vydraň Mesto Medzilaborce
25. August 2022
Zmluva číslo 891/6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
115/2022
2 000,00 € Stolnotenisový oddiel Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce