Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
45/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
46/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
47/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
48/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
11. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600451138
54/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Medzilaborce
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.04.2022
59/2022
0,00 € Perun Elektromobility, s.r.o. Mesto Medzilaborce
26. Apríl 2022
Doplnok č.1 k Zmluva o kontrolnerj činnosti č. 2014/0039/UMTPV/E
56/2022
0,00 € EL, spol. s r.o. Mesto Medzilaborce
26. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
63/2022
0,00 € Helena Gojdičová POTRAVINY Mesto Medzilaborce
26. Apríl 2022
Dodatok č.6 ku zmluve č.5/2005 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
61/2022
0,00 € Základná škola Mesto Medzilaborce
27. Apríl 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000809987L
65/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Medzilaborce
4. Máj 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
67/2022
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Mesto Medzilaborce
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
69/2022
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Medzilaborce
18. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta R-3455 /2022
71/2021
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mesto Medzilaborce
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.11/l2021 zo dňa 27.10.2021
72/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Mesto Medzilaborce
19. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - „Skate park v Medzilaborciach“
74/2022
0,00 € KUPAS TRADE, s.r.o. Mesto Medzilaborce
24. Máj 2022
Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 0137-PRB-2018/ Z zo dňa 24.02.2022
76/2022
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Medzilaborce
26. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 47VLZL000121
77/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mesto Medzilaborce
31. Máj 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K926-221-10 zo dňa 31.07.2018
78/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Medzilaborce
1. Jún 2022
Zmluva č. 01/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
79/2022
0,00 € SINORTHO, s.r.o. Mesto Medzilaborce
1. Jún 2022
Zmluva č. 02/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
80/2022
0,00 € GYNAMB C.T., s.r.o. Mesto Medzilaborce