Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva číslo 372/5/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2024
67/2024
1 300,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce bežecký klub Medzilaborce
20. Máj 2024
Zmluva číslo 372/4/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2024
66/2024
300,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Telovýchovná jednota „Sokol“
20. Máj 2024
Zmluva číslo 372/3/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2024
65/2024
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Gréckokatolícka cirkev- farnosť Medzilaborce - Vydraň
15. Máj 2024
Zmluva o dielo
64/2024
693 408,65 € DREAL STAV, s.r.o., Andyho Warhola 198/28,06801 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
60/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
13. Máj 2024
Zmluva číslo 372/2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2024
61/2024
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce KLUS Humenné, MINI KLUS Medzilaborce
13. Máj 2024
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
63/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
62/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Tokárová, Zámočnícka 177/15, 068 01 Medzilaborce
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
58/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Miľo a Zdena Miľová, Zámočnícka 176/14, 068 01 Medzilaborce
24. Apríl 2024
Zmluva č. 1/2024 o prenájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podnikuV
57/2024
184,92 € €URODREVOCOMP, s.r.o., Generála Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
59/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Květa Gonosová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
53/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivana Fecurová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
23. Apríl 2024
Kpt. Nálepku 427/121
54/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Braso, Kpt. Nálepku 427/121, 068 01 Medzilaborce
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 065/02I02-29-V01/2024
55/2024
895 006,94 € Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 02/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
51/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
50/2024
245,00 € Eva Hesková, Kostolná 27, 922 41 Drahovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. Marec 2024
Dodatok č.5 k Zmluve io poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77VLZL000121
44/2024
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
46/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Olah Dušan, Zámočníca 176/14, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024/MPO
45/2024
456,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov, Námesti mieru 3, 068 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 47KSTA002722
49/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce