Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
100/2022
120 000,00 € AGRATECH, s. r. o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1/2022 uzatvorenej dňa 11.7.2022
179/2022
0,00 € AGRATECH, s. r. o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 6/2022
44/2022
1 560,00 € B & B PZS s.r.o. Mesto Medzilaborce
17. August 2022
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
113/2022
203 759,26 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Kúpna zmluva 1/2022
101/2022
88 800,00 € Biuro Uslug Technicznych Krzysztof Nowicki, ul. J hr Potockeho 97, 38-423 Lezany, Poľská republika IČO : Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
137/2022
6,60 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
7/2023
2 400,00 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
45/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
46/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
47/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
48/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Mesto Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
131/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
130/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
129/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
128/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
249/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
250/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
251/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023
248/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Kúpna zmluva
124/2022
0,00 € Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce