Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 03/NPM289/2007 o nájme nebytových priestorov
34/2024
1 340,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
33/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Surmajvá, kpt. Nálepku 384/35, 068 01 Medzilaborce
21. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
32/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lukáš Belka, Májová 737/22, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2024
31/2024
10,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Štefánia Mihaličová – M GROUP, Kpt. Nálepku 405/77. 068 01 Medzilaborce
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
30/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Legemzová, Ňagov 111, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
29/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slávka Halasová Jancurová, Malá Poľana 77, 090 24 Miková
31. Január 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
28/2024
11 400,00 € rm-plan, s.r.o., Bobrovec 810, 032 21 Bobrovec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Január 2024
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2024 ZoRON-002/2024
27/2024
127,22 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obec Krásny Brod
29. Január 2024
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2024 ZoRON-001/2024
26/2024
590,88 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
29. Január 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
25/2024
198,00 € TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
24/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Alexandrá Libáková, Májová 829/38, 068 01 Medzilaborce
29. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
23/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jolana Ferencová, Duk. hrdinov 264/1, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
18/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubomíra Kmiťová, Májové 829/38, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
19/2025
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Šarjak a Marta Šarjaková, Komenského 127/11, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
20/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zuzana Smatanová, kpt. Nálepku 409/85, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
21/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renárta Marečková, Borov 41, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
22/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Demeterová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
16/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
15/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Kasanderová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
14/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Cipková, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce