Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00086/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gojdičová, Gorkého 471/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00087/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Hrinková, Pod úbočou 645/2, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00106/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Murinová, Komenského 659/15, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Žuková, Duk. hrdinov 279/29, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária LOazorčíková, Komenského 659/17, 06801 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Račková, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prokopčákková, Borov 23,068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00116/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Geletková, Třebíčska 12, 066 01 Humenné
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00115/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Gojdič, kpt. Nálepku 399/65 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00114/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lýdia Lukáčová, Duk. hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00117/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Vladimír Lisý, Tatranská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00119/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Žuevič, Habura 111, 067 52 Habura
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00120/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Drozd, Duchnovičova 532/12, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00121/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Hajko, kpt. nálepku 445/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00148/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Blichová, Komenského 659/, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00136/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00137/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00139/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Jurcák, Duchnovičova 503/75, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00140/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Kosťová, Ševčenkova 724/47, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00144/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Tatiana Cepková, Čsl armády 149/25, 068 01 Medzilaborce