Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00146/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Lazor, Valentovce 43, 067 01 Radvaň nad Laborcom
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00135/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Hadiová, Duk. hrdinov 270/13, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00141/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavol Lambert, Švabky 8, 180 00 Praha - Libeň
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00142/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Vasková, kpt. Nálepku 433/133, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00125/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Gabriela Suchá, Komenského 127/11, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00132/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Bochin, kpt. Nálepku 442/22, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00133/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Olahová, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00124/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Pokoželec, Berlínska 4, 040 13 Košice - Ťahanovce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00134/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Olahová, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00123/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Savčák, Duk. hrdinov 281/35, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00024/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00023/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
71/2023
35,60 € Miron Braso, Májová 744/30, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00058/2022
33,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00138/2022
33,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00127/2022
33,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Ľubov Vasiľková, Májová 744/30, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00149/2022
17,10 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00151/2022
17,10 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 3/2022
123/2022
10,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník – pohrebné služby, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
137/2022
6,60 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce