Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Zmluva číslo 891/1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
60/2022
2 000,00 € Pravoslávna cirkevná obec Vydraň Mesto Medzilaborce
25. August 2022
Zmluva číslo 891/6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
115/2022
2 000,00 € Stolnotenisový oddiel Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
192/2022
1 700,00 € Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny auditor, Údenárska 15, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 6/2022
44/2022
1 560,00 € B & B PZS s.r.o. Mesto Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva č. 02/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
142/2022
1 550,38 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ŠVAHLA, s.r.o., Chotčanská 203/101, 091 01 Stropkov
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
172/2022
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva číslo 891/7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
141/2022
900,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
1. Júl 2022
Zmluva číslo 891/3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
88/2022
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bežecký klub Medzilaborce
12. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
70/2022
558,00 € Mgr. Anna Pitaková Mesto Medzilaborce
5. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
547,80 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce STROJLAB, s.r.o., Čsl. armády 140, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2022
49/2022
544,50 € STROJLAB, s.r.o. Mesto Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
10/2023
537,05 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
19. Júl 2022
Zmluva číslo 891/5/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
104/2022
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023 - Kolumbárium č.2
13/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 - Kolumbárium č.2
15/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
9. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-12-12vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
19/2023
414,00 € TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
400,00 € Adusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o nájme pozemku
110/2022
396,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
17. Január 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2013
256/2022
321,48 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00026/2023
321,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gajdošová, Bočná 4302/89, 82104 Bratislava Ružinov