Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2023
Zmluva o dielo - Oprava zasklenia svetlíkov výrobnej haly "Vrátka"
128/2023
26 118,91 € Martin Michalko KLAMPO, Hažín nad Cirochou 187, 067 83 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu č. 15//124/Z/20
52/2022
24 000,00 € Chemkostav, a.s. Mesto Medzilaborce
30. Marec 2023
Zmluva o dielo „Výstavba fotovoltického zariadenia MŠ Gen. Svobodu Medzilaborce“
45/2023
23 663,74 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o dielo
120/2022
21 600,00 € Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, 08001 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Záložná zmluva č. 700/158/2018
51/2022
19 838,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Medzilaborce
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
59/2023
15 850,00 € Ing. Jozef Gališin, Helsinská 2627/9, 040 13 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
244/2022
14 400,00 € Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
27. Marec 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: Obnova budovy MsÚ Medzilaborce
37/2023
14 400,00 € STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
39/2023
12 000,00 € Marek Olah, Dukelských hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
28/2024
11 400,00 € rm-plan, s.r.o., Bobrovec 810, 032 21 Bobrovec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo
58/2022
Doplnená
10 320,00 € Perun Elektromobility, s.r.o. Mesto Medzilaborce
14. Jún 2022
Dohoda číslo: 22/39/054 - §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
38/2022
10 218,42 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho návratného vkladu
168/2023
10 000,00 € Miestna akčná skupina MAS LABOREC, o.z., Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
30/2023
9 917,00 € CZ SCREEN, s.r.o., K Sedlci 516, 26753 Žebrák, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Kúpna zmluva
124/2023
9 130,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce JUDr. Daša Onufráková, Mierová 323/69, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2023
Zmluva o dielo
162/2023
8 500,00 € Ing. Michal Kleban - ELEC - MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
19. Máj 2022
Zmluva číslo 891/2/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
73/2022
8 000,00 € Telovýchovná jednota – DRUŽSTEVNÍK BOROV Mesto Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 03102023
72/2023
8 000,00 € Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
51/2023
6 000,00 € Mikuláš Daňo, Borov č. 44, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti komunitného života
2022/232
5 300,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce