Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
40/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
2. August 2023
Zmluva o prevode nebytového priestoru
127/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03817
122/2023
3 500,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023
90/2023
3 330,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jána Hinďoš a Jana Hinďošová, Poľná 802/3/8, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
76/2023
3 150,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Vojtko a Jana Vojtková, Poľná 766/2, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
80/2023
2 750,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Ficko a Irena Ficková, Poľná 769/5, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 04/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
125/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
5. Október 2022
Zmluva č. 05/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
144/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DENTAL ML s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2023
Zmluva č. 01/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
47/2023
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce INAS PLUS, s.r.o., Volica č. 70, 067 01 Radvaň nad Laborcom
24. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
7/2023
2 400,00 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
60/2023
2 360,00 € Vladimír Šanta, Májová 733/14, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 11/2023
77/2023
2 280,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Lukáčik, Poľná 774/10, 068 01 Medzilaborce
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 9/2023
56/2023
2 200,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Andrej Žolna, Mária Žolnová, gen. Svobosdu 132/21, 038 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023
84/2023
2 170,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Hapšták a Viera Hapštáková, Poľná 767/3, 068 01 Medzilaborce
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
82/2023
2 024,00 € Jozef Šúň, Riečna 549/7, 956 41 Uhrovec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
109/2023
2 024,00 € Mgr. Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva číslo 891/1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
60/2022
2 000,00 € Pravoslávna cirkevná obec Vydraň Mesto Medzilaborce
25. August 2022
Zmluva číslo 891/6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
115/2022
2 000,00 € Stolnotenisový oddiel Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. Júl 2023
Zmluva číslo 308/8/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
114/2023
2 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stolnotenisový oddiel Medzilaborce
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023
55/2023
1 950,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Niskač, Albína Niskačová, Poľná 775/11, 068 01 Medzilaborce