Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Zmluva č. 03/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
119/2022
304,58 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku
57/2022
300,00 € SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien Mesto Medzilaborce
26. September 2022
Kúpna zmluva č. 1279/3150/2019
136/2022
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 05/NPM828/2012
8/2023
293,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Matúš Černega, A. Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 27.02.2019
118/2022
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00011/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Adrián Michniewicz, Záhradná 15, 900 45 Malinovo
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00037/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Godarská, Lesná 885/5, 066 01 Humenné
8. Júl 2022
Zmluva číslo 891/4/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
97/2022
200,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Turistický klub VERTEPY Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00030/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nadežda Župová, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00033/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00054/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Kvasková, kpt. Nálepku 388/43, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00073/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Rosoľanka, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00072/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Rosoľanka, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00130/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Koťuch, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00131/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ladislav Koťuch, gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00008/2023
164,12 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PaedDr. Tatiana Sotáková, Jilemnického 16, 040 01 Košice
9. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia č. 1001-2023
17/2023
145,91 € P&P SERVIS, s.r.o., Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00074/2022
144,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Marta Prigancová, Popradova 254/2, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00129/2022
142,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Koťuch, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00051/2023
130,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kačúrová, Duchnovičova 475/15, 068 01 Medzilaborce