Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti komunitného života
2022/232
5 300,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Júl 2022
Zmluva č. 617/2022/OPR o poskytnutí dotácie
102/2022
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. August 2023
Zmluva č. 792/2023/OPR o poskytnutí dotácie
139/2023
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Kúpna zmluva
187/2023
5 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MEDTAR, s.r.o., Andy Warhola 185, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 02/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
122/2022
4 721,85 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
9. November 2023
Kúpno predajná zmluva
185/2023
4 500,00 € Mária Slivková Mesto Medzilaborce
6. Júl 2022
Zmluva o prevádzkovaní kolotočov počas 60. ročníka FKaŠ v Medzilaborciach
94/2022
4 000,00 € Petr Berousek, Smržická 584, 798 41 Kostelec na Hané, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
40/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
2. August 2023
Zmluva o prevode nebytového priestoru
127/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03817
122/2023
3 500,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023
90/2023
3 330,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jána Hinďoš a Jana Hinďošová, Poľná 802/3/8, 068 01 Medzilaborce
8. Január 2024
Kúpna zmluva
2/2024
3 238,40 € Mikuláš Marko, Helsinská 2637/16, 040 13 Košice 13 a Igor Marko, Jenisejská 1436/71, 040 12 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
76/2023
3 150,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Vojtko a Jana Vojtková, Poľná 766/2, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
80/2023
2 750,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Ficko a Irena Ficková, Poľná 769/5, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 04/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
125/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
5. Október 2022
Zmluva č. 05/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
144/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DENTAL ML s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2023
Zmluva č. 01/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
47/2023
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce INAS PLUS, s.r.o., Volica č. 70, 067 01 Radvaň nad Laborcom
24. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
7/2023
2 400,00 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
60/2023
2 360,00 € Vladimír Šanta, Májová 733/14, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 11/2023
77/2023
2 280,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Lukáčik, Poľná 774/10, 068 01 Medzilaborce