Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
6/2024
944,00 € Jozef Petrovaj, Volica 49, 067 01 Volica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva číslo 891/7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
141/2022
900,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
1. Júl 2022
Zmluva číslo 891/3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
88/2022
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bežecký klub Medzilaborce
17. Máj 2023
Zmluva číslo 308/5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
87/2023
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia
17. Máj 2023
Zmluva číslo 308/4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
88/2023
700,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia
2. August 2023
Zmluva č. 03/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
129/2023
620,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ENDOSURGERY, s.r.o., 066 01 Lackovce 208
12. Máj 2023
Zmluva č. 02/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
85/2023
616,40 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Eva Turcmanovičová Beňová, 1. mája 22, 066 01 Humenné
29. Január 2024
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2024 ZoRON-001/2024
26/2024
590,88 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
75/2023
590,00 € Jaroslav Petrovaj, 1. mája 1456/11, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
79/2023
590,00 € Jozef Fecura, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
70/2022
558,00 € Mgr. Anna Pitaková Mesto Medzilaborce
5. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
547,80 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce STROJLAB, s.r.o., Čsl. armády 140, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2022
49/2022
544,50 € STROJLAB, s.r.o. Mesto Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
10/2023
537,05 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
19. Júl 2022
Zmluva číslo 891/5/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
104/2022
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023 - Kolumbárium č.2
13/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 - Kolumbárium č.2
15/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
6. Jún 2023
Zmluva číslo 308/6/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
99/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná organizácia Jednoty dôchodcov vo Vydrani
15. November 2023
Zmluva číslo 308/13/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
191/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Telovýchovná jednota „Sokol“
13. Máj 2024
Zmluva číslo 372/2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2024
61/2024
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce KLUS Humenné, MINI KLUS Medzilaborce