Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00002/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zlata Baničová, Internátna 63, 974 04 Banská Bystrica
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00003/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Vargová, Budimír 154, 044 43 Budimír
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00006/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Mudráková, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00014/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Dana Bubnárová, kpt. Nálepku 401/69, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00017/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zuzana Bogricová, Májové 829/36, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00031/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Dimunová, Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00032/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Solej, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00010/2023
106,86 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Radiková, Dargovských hrdinov 15, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00005/2023
106,11 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Husárová, Laborecká 242/12, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb zberu, odvozu a zneškodnenia BRO
231/2022
105,60 € Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00122/2022
100,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Halajčíková, Duchnovičova 599/148, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva č. 01/NPD539/2022 o nájme nebytových priestorov
64/2022
97,05 € EPeS – Europe Personnel Service, s.r.o. Mesto Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00001/2023
87,52 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Kavčak. Duchnovičova 506/81, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00018/2023
87,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Petruš, Duchnovičova 500/69, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00019/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Ladislav Demko, Duchnovičova 546/42, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00020/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Čáni, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00021/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Lukáč, kpt. Nálepku 425/117, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00022/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Protivňak, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00016/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Chochoľak, Bielocerkovska 17, 040 01 Košice
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00025/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Alexandra Šmajdová, SNP 2507/2, 066 01 Medzilaborce